Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε:
α. Σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

(1) Ταξίαρχο Πεζικού Γερμανάκη Αντώνιο του Δημάρατου (ΑΜ:49661), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Μιαμού Ηρακλείου Κρήτης.

(2) Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζαφειροπούλου Γιαννούλα του Ανδρέα (ΑΜ:49985), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Τρίπολη

(3) Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Αργυρίου Παναγιώτη του Αργυρίου (ΑΜ:51657), που γεννήθηκε το έτος 1970 στον Πειραιά.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.