Στρατός Ξηράς: Συμπληρωματικές Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές ΥπαξιωματικώνΑ Π Ο Φ Α Σ Η «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2020 και 2021» ΑΔΑ: 97Θ06-ΖΑΖ ΕΔΥΕΘΑ: 90

Άρθρο μόνο

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/74, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2020 και 2021, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Νεότερη Παλαιότερη