Ιεραρχία και Εξέλιξη - Διοικητική Αποκατάσταση Αποφοίτων ΑΣΣΥΟι Σύλλογοι Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των ΕΔ, επανερχόμενοι ακόμη μια φορά ελπίζοντας ότι θα είναι η τελευταία, στο άρθρο 32 του ν.4609/19 και το μείζον πρόβλημα ιεραρχικής και ηθικής φύσεως που προκάλεσε σε βάρος των κρινόμενων κατά το ν.2439/96 έξι τάξεων (κατάταξη από 1985 έως και 1990) Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ της Ανώτερης Βαθμίδας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των παραμενόντων ως ΕΟΘ αξκων εξ ΑΣΣΥ παλαιότερων ετών, προς όφελος των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του ν.δ.445/74 και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ν.705/77 της Μέσης Εκπαίδευσης, αμφοτέρων ΜΗ αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής,

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ
Neo_deltio Typoy Gia Arthro 32 by enoplos.gr

Νεότερη Παλαιότερη