Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:

1. Πεζικού Χριστόφορο Φαρμάκη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:73908), ΣΑ:126/000092/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στον Βόλο και ο οποίος υπέβαλε την από 13-01-21 αίτηση αποστρατείας.

2. Πεζικού ∆ημήτριο Γιώτη του Λάμπρου (ΑΜ:74011), ΣΑ:125/001167/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στα Ιωάννινα και ο οποίος υπέβαλε την από 15-01-21 αίτηση αποστρατείας.

3. Τεθωρακισμένων Σταύρο Στεφανίδη του Ιωάννη (ΑΜ:74354), ΣΑ:134/003188/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στις Σέρρες και ο οποίος υπέβαλε την από 29-12-20 αίτηση αποστρατείας.

4. Τεχνικού Αναστάσιο Καρυπίδη του Γεώργιου (ΑΜ:74546), ΣΑ:133/000053/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Γερμανία και ο οποίος υπέβαλε την από 29-12-20 αίτηση αποστρατείας.

5. Τεχνικού Χρήστο Αναστασιάδη του Γεώργιου (ΑΜ:74602), ΣΑ:130/004198/96, που γεννήθηκε το έτος 1975 στο Ντόρτμουντ Γερμανίας και ο οποίος υπέβαλε την από 09-12-20 αίτηση αποστρατείας.

6. Τεχνικού Γεώργιο Καρλατήρα του Λουκά (ΑΜ:74624), ΣΑ:102/000826/92, που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Ντόρτμουντ Γερμανίας και ο οποίος υπέβαλε την από 13-11-20 αίτηση αποστρατείας.

7. Μηχανικού Κωνσταντίνο Νίκλα του Γεώργιου (ΑΜ:73860), ΣΑ: 156/001338/93, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αθήνα και ο οποίος υπέβαλε την από 29-01-21 αίτηση αποστρατείας.

8. Πεζικού Γεώργιο Κούρτογλου του Ελευθέριου (ΑΜ:74037), ΣΑ:117/000121/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στα Χανιά Κρήτης και ο οποίος υπέβαλε την από 04-01-21 αίτηση αποστρατείας.

9. Πεζικού Αναστάσιο Κατσούλη του Βασίλειου (ΑΜ:74049), ΣΑ:100/003784/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και ο οποίος υπέβαλε την από 08-02-21 αίτηση αποστρατείας.

10. Πεζικού Ανέστη Κόνογλου του Παναγιώτη (ΑΜ:74062), ΣΑ:155/000857/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Θεσσαλονίκη και ο οποίος υπέβαλε την από 01-02-21 αίτηση αποστρατείας.

11. Πυροβολικού Ιωάννη Κατηρίδη του Βασίλειου (ΑΜ:74388), ΣΑ:138/001226/92, που γεννήθηκε το έτος 1971 στο ∆ιδυμότειχο και ο οποίος υπέβαλε την από 11-12-20 αίτηση αποστρατείας.

12. Τεχνικού Γεώργιο Σταφυλά του Ευάγγελου (ΑΜ:74641), ΣΑ:147/000441/98 που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και ο οποίος υπέβαλε την από 18-01-21 αίτηση αποστρατείας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Νεότερη Παλαιότερη