Π.Ο.Ε.Σ. - Απίστευτο..Αποκλείστηκε από ΕΠΟΠ γιατί δεν είχε την ηλικία, που όμως την είχεΗ Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) με έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρει παράπονο Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), ο οποίος αποκλείστηκε από την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις, με το αιτιολογικό ότι ευρέθηκε εκτός ορίων ηλικίας, παρότι ο ίδιος δεν είχε καταλάβει το 31ο έτος της ηλικίας του και ζητά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, προσόντων και προϋποθέσεων όλων των υποψηφίων, πριν την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:
ΘΕΜΑ : Προβλήματα κατά τον Διαγωνισμό για την Κατάταξη ΕΠ.ΟΠ.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε παράπονο συναδέλφου μας Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), ο οποίος αν και πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής του στον εν εξελίξει διαγωνισμό για την κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) τελικώς αποκλείστηκε της διαγωνιστικής διαδικασίας με το αιτιολογικό ότι ήταν εκτός ορίων ηλικίας.

Μας μετέφερε την πλήρη απογοήτευσή του για το ως άνω γεγονός, καθότι τρεφόμενος από αγάπη για τις Ένοπλες Δυνάμεις και θέλοντας να παραμείνει στις τάξεις της ως ΕΠΟΠ, θεώρησε τον αποκλεισμό του ως δικαιολογία προς το πρόσωπό του καθόσον, ενώ η προκήρυξη τού έδιδε τη δυνατότητα συμμετοχής αφού δεν είχε υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας του (ως ΟΒΑ μπορούσαν να συμμετέχουν οι γεννηθέντες από 01.1.1991 έως 31.12.2002), ως γεννηθείς την 07.4.1991, εν τούτοις αποκλείστηκε.

Μεταξύ των άλλων λοιπών προβληματισμών, που ήδη διατυπώθηκαν δημοσίως σε δημοσιεύματα, για τον υπόψη διαγωνισμό, καταθέτουμε και την ως άνω αστοχία και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, προϋποθέσεων και προσόντων όλων των υποψηφίων, προκειμένου να μην υπάρξουν ψήγματα απογοήτευσης και προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Νεότερη Παλαιότερη