ΥΠΕΘΑ: Συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική

ΥΠΕΘΑ: Συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ΑφρικήΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική εκτός αποφάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ) και στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία:

 Στην ανάδειξη των ΕΔ ως θεμελιώδους καθοριστικού παράγοντα εθνικής ισχύος για την εφαρμογή της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, ικανών να διασφαλίσουν τις αρμοδιότητες της Χώρας που καθορίζονται από διεθνείς συμβάσεις ή αποφάσεις διεθνών οργανισμών και τα λοιπά εθνικά συμφέροντα (στο μέτρο που τους αφορά και τους αναλογεί), να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ειρηνευτικές αποστολές στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και συμμαχιών και γενικά να συμβάλλουν ενεργά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας.

 Στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στα θέματα της ασφάλειας και ειδικά της άμυνας.

 Στη συμμετοχή ως αξιόπιστου συμμάχου και εταίρου, στις δυνάμεις, επιχειρήσεις και αποστολές του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ή άλλων διεθνών οργανισμών ή συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «ΤΑΚUΒΑ» αποτελεί Γαλλική πρωτοβουλία με συμμετοχή συνασπισμού κρατών-μελών της Ε.Ε, αποτελεί μέρος της επιχείρησης «ΒΑRΚΗΑΝΕ» στην ευρύτερη περιοχή του LΙΡΤΑΚΟ  (ΒΑ της πρωτεύουσας της χώρας ΒΑΜΑΚΟ) στο Μάλι. Σκοπός της είναι η παροχή «Advise, Assist and Accompany (3A) at fight» προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μάλι να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή αυτονομία προς αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή
του Σαχέλ.

Εν προκειμένω, οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση της περιοχής επηρεάζει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ε.Ε., τη θαλάσσια ασφάλεια και προξενεί μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη, με άμεσο αντίκτυπο και στη χώρα μας, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης.

Επιπρόσθετα, ενδεχόμενη εθνική συνεισφορά της χώρας μας στην εν λόγω επιχείρηση έχει προφανή πολιτικά οφέλη και ενισχύει τη στρατηγική σχέση μας με τη Γαλλία, στο πλαίσιο της οποίας, η Γαλλική Κυβέρνηση έχει αντίστοιχα εκφράσει πρόθεση στήριξης της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η διάθεση του προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων σε επιχειρήσεις, αναμένεται να προσδώσουν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) ενέκρινε, τον Οκτώβριο του 2020, τη συμμετοχή της χώρας μας στην εν λόγω επιχείρηση και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εξωτερικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ