Εξώδικο Αξκου ε.α. προς τον Δκτη ΕΦΚΑΕξώδικo του Πλωτάρχη ε.α. Π. Σταμάτη ΠΝ στον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κ. Παναγιώτη Δουφεξή, με το οποίο διαμαρτύρεται:

α) κατά της έκδοσης, της ηλεκτρονικής ανάρτησης και του τύπου τού Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξής του για τον Ιούνιο του 2021 και

β) κατά του ίδιου του Ενημερωτικού αυτού Σημειώματος μηνός Ιουνίου, ως προς το λανθασμένο, αντισυνταγματικό και παράνομο περιεχόμενό του (παράνομος επιμερισμός μηνιαίας μου σύνταξης, παράνομη παρακράτηση ποσού ΕΑΣ, λανθασμένος και παράνομος υπολογισμός προσωπικής διαφοράς, αντισυνταγματική παρακράτηση Δώρων-επιδομάτων).

γ) την παράλειψη της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, όπως έχει νόμιμη υποχρέωση.

Ζητά την ακύρωση του Ενημερωτικού Σημειώματος ως παράνομου και αντισυνταγματικού και την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμού σύνταξης.

Το πλήρες κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας έχει ως εξής: