Δημιουργία Σχολείου ΕΠΟΠ-Το πλάνο του Α/ΓΕΣ που έχει εγκριθεί από το ΑΣΣΤο σχέδιο για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών και την άρτια εκπαίδευσή τους

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ - lsblav@gmail.com

Στη δημιουργία ενός κατ’ αρχάς άτυπου, αλλά ουσιαστικού Σχολείου Επαγγελματιών Οπλιτών (Σχολείο ΕΠ.ΟΠ.) αποφάσισε να προχωρήσει το ΓΕΣ, ήδη από τη σειρά αυτή των ΕΠ.ΟΠ., των οποίων έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία πρόσληψης.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου:


Ολοκληρώθηκαν οι υγειονομικές-ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΟΠ

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, οι υγειονομικές-ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις των υποψήφιων ΕΠΟΠ, σε ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ.

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αναβολών των αθλητικών εξετάσεων, όπως συνέβη στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι υποψήφιοι που επρόκειτο να διαγωνισθούν την περασμένη Τετάρτη στα αθλήματα στο στάδιο της πόλης, δεν μπόρεσαν λόγω των καιρικών συνθηκών και θα προσέλθουν την ερχόμενη Τρίτη, καθώς και ορισμένων περιπτώσεων επανεξετάσεων λόγω τραυματισμών, η διαδικασία στο σύνολό της έχει ολοκληρωθεί.

Άμεσα οι επιτροπές θα αρχίζουν να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα προκειμένου να συγκροτηθούν οι πίνακες των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει υψηλό αριθμό μορίων -για τον οποίο έχουν ενημερωθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα των επιτελείων μέσω των κωδικών του taxisnet καθώς και για τη σειρά κατάταξής τους- εφόσον έχουν κριθεί ικανοί στις αθλητικές και υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις, θα πρέπει να θεωρούνται επιτυχόντες στο διαγωνισμό.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που πιθανόν θα γίνει μέσα στον Ιούλιο, οι επιτυχόντες θα κληθούν να παρουσιαστούν σε κέντρα κατάταξης που έχουν ορισθεί.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, για το Στρατό Ξηράς, που θα σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος των υποψηφίων, οι νέοι και νέες ΕΠΟΠ, όλων των Όπλων – Σωμάτων, πλην των Ειδικών Δυνάμεων, θα καταταγούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα Αττικής, για περίπου τρίμηνη βασική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας και τα νέα στελέχη να τοποθετηθούν νωρίτερα στις Μονάδες της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου.