Παρουσία ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή στην Άσκηση “MILEX-21”Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής παρέστη στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της Άσκησης Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης “MILEX-21”, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στην έδρα της 1ης Στρατιάς.

Η Άσκηση διεξάγεται στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ – OHQ), στη Λάρισα, από τις 7 έως τις 18 Ιουνίου 2021, με σκοπό την εξάσκηση του προσωπικού των Στρατηγείων της Ένωσης στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαδικασιών επιχειρησιακής σχεδίασης, στον τομέα διαχείρισης κρίσεων, σε στρατιωτικό, στρατηγικό & επιχειρησιακό επίπεδο.

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών διεξήχθη και με την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, του Γενικού Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γάλλου Ναύαρχου Herve Blejean, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, του Διοικητή της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγου Πέτρου Δεμέστιχα, του Έλληνα Αντιπρόσωπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντιναύαρχου Ιωάννη Παυλόπουλου ΠΝ, καθώς και πλήθος Στρατιωτικών Αντιπρόσωπων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθεί η ελληνική απόδοση του χαιρετισμού του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

«Συνιστά μεγάλη τιμή και χαρά η παρουσία μου σήμερα στη Λάρισα, στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της Άσκησης “MILEX-21”, εδώ, στην έδρα της 1ης Στρατιάς, όπου δραστηριοποιείται το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΣΕΕΕ (European Union Operation Headquarters EU – OHQ).

Η Άσκηση “MILEX-21” είναι η μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτική άσκηση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τη διαχείριση κρίσεων, πάντα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας των κρατών – μελών της και με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα.

Κύριος σκοπός της άσκησης παραμένει η εξάσκηση και η αξιολόγηση των δομών και των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η βελτίωση των δυνατοτήτων τους στη διαχείριση κρίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη αποφάσεων, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τον συντονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων όλων των εμπλεκομένων πολιτικο-στρατιωτικών δυνάμεων, τόσο σε στρατηγικό, όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.

Διάγοντας την τρίτη πλέον δεκαετία του 21ου αιώνα, αποτελεί δεδομένο ότι η παγκόσμια αστάθεια, ο γεωπολιτικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός, η μετατόπιση των κέντρων παγκόσμιας ισχύος, η μεταβολή των παραδοσιακών εθνικών ταυτοτήτων και η διάχυση των ανθρωπίνων δικτύων, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το ψηφιδωτό του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας, το οποίο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την υγειονομική κρίση, αστάθμητου παράγοντα που επαναπροσδιόρισε διεθνώς το πλαίσιο ασφαλείας.

Σε αυτό, λοιπόν, το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόμενα αστάθειας, υψηλής αλληλεξάρτησης και εύθραυστων ισορροπιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη ατζέντα προκλήσεων και υβριδικών απειλών, που γίνονται συνεχώς πιο πιεστικές και απρόβλεπτες, όπως πολεμικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, μετανάστευση, θρησκευτικό φονταμενταλισμό, διεθνή τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική παγκοσμιοποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως δρώντας παγκοσμίου εμβελείας, καλείται να ακολουθήσει μια στρατηγικότερη πορεία δράσης, αυξάνοντας τελικά την ικανότητά της να επιχειρεί αυτόνομα, με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και την εξασφάλιση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της.

Υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, αναπτύσσονται διαρκώς νέες πρωτοβουλίες, με κοινή συνιστώσα την ανάγκη ενεργοποίησης των εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την παροχή συνδρομής στους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς και την κάλυψη των όποιων κενών διαπιστώνονται σε επίπεδα ασφάλειας και άμυνας.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα, ως η μοναδική χώρα της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που μετέχει ενεργά ως μέλος σε όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς ασφάλειας και ως δρώντας με αναμφίβολη γεωστρατηγική υπεροχή, δραστηριοποιείται και αναπτύσσει συνέργειες και πολιτικές που προωθούν την άμυνα και την ασφάλεια, καθιστώντας τη χώρα αδιαμφισβήτητο πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης.

Με προσανατολισμό πάντα στη διεθνή νομιμότητα και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφισταμένων εστιών σύγκρουσης, την εμπέδωση της ειρήνης, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, μέσα σε ένα σταθερό περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ρυθμό καταιγιστικό. Είναι δεδομένο ότι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο, σπανίως συντελούνται χωρίς τριβές. Στο πλαίσιο αυτό, η βέλτιστη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου και η αρμονική ανάπτυξη και χρήση κάθε συνιστώσας της συνολικής ισχύος που μπορεί να αντιπαραθέσουν, δεν αποτελεί πολυτέλεια ή επιλογή. Αποτελεί υποχρέωση που πρέπει να πραγματοποιηθεί».