Τακτικές Κρίσεις έτους 2021-2022 Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)«Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων έτους 2021-2022 Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΔΥ36-ΨΟΒ ΕΔΥΕΘΑ: 110

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τον παρακάτω πίνακα τακτικής ετήσιας κρίσης Ανθυπασπιστών Όπλων και Σωμάτων έτους 2021-2022, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΑΣ 3):...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Ανθστες-9ΔΥ36-ΨΟΒ by enoplos.gr