ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανής: Το 212 ΚΙΧΝΕ είναι πλήρως εξοπλισμένοΑπάντηση ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7476/23-06-2021) με θέμα: «Υποστελεχωμένο το 212 ΚΙΧΝΕ»

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Υποστελεχωμένο το 212 ΚΙΧΝΕ», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και στελέχωσης του 212 ΚΙΧΝΕ (Διαβαθμισμένος Πίνακας Οργάνωσης Υλικού), δεν προβλέπεται η λειτουργία αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, καθώς και η τοποθέτηση ιατρών ειδικοτήτων Δερματολογίας, Ενδοκρινολογίας , Γυναικολογίας, Νευρολογίας και Αιματολογίας.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ειδικοτήτων Νοσηλευτή και Βοηθού Νοσηλευτή μετά την ολοκλήρωση και των τακτικών μεταθέσεων έτους 2021, που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Μονάδας.

Επίσης, για τα ΚΙΧΝΕ έχει γίνει πρόβλεψη για πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας, στο πλαίσιο της επικείμενης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη εκατόν τριάντα οκτώ (138) μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, το 212 ΚΙΧΝΕ είναι πλήρως εξοπλισμένο, με όλα τα απαιτούμενα ιατρικά μέσα, προκειμένου να ανταπεξέρχεται πλήρως στην αποστολή, η οποία του έχει ανατεθεί.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Νεότερη Παλαιότερη