Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)Σας κοινοποιούμε τις:

α.«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 67ΝΧ6-6ΛΨ ΕΔΥΕΘΑ: 113:β.«Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 638Β6-Ω7Β ΕΔΥΕΘΑ: 111:


Νεότερη Παλαιότερη