Προμήθεια σκοπευτικού ερυθρής κουκίδας και εκτοξευτή βομβίδων των 40 χιλιοστών για τα G3A3Προγράμματα προμήθειας σκοπευτικού ερυθρής κουκίδας και εκτοξευτή βομβίδων των 40 χιλιοστών για τα G3A3 προκήρυξε η ΑΣΔΥΣ

Στις 7 Ιουλίου η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) εξέδωσε προκηρύξεις για δύο (2) προγράμματα για τα τυφέκια εφόδου G3A3. 

Το πρώτο αφορά στην προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας, ενώ το δεύτερο αφορά στην προμήθεια εκτοξευτή βομβίδων των 40 χιλιοστών. 

Οι προκηρύξεις δεν αναφέρουν τον αριθμό των συστημάτων που τελικά θα αποκτηθούν, ούτε το κόστος τους. Και για τα δύο (2) προγράμματα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 13η Αυγούστου του 2021

Νεότερη Παλαιότερη