Πυραύλους που «μιλούν» μεταξύ τους αναπτύσσει το Ηνωμένο ΒασίλειοΧρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. λιρών για την ανάπτυξη πυραύλων που «μιλούν» μεταξύ τους έλαβε τοDefenceScienceTechnologyLaboratory(Dstl) στο Ηνωμένο Βασίλειο.Πυραύλους που «μιλούν» μεταξύ τους αναπτύσσει το Ηνωμένο Βασίλειο 

 Όπως ανακοινώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση, το πρόγραμμα αυτό, γνωστό ωςCSWTD(Co-operativeStrikeWeaponsTechnologyDemonstrator) θα διερευνήσει πώς οι επικοινωνίες μεταξύ πυραύλων θα επιτρέπουν στα όπλα να συνεργάζονται μεταξύ τους, συμβάλλοντας επίσης στη βελτίωση υπαρχόντων οπλικών συστημάτων. 

 Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να καταστήσει πιο ευέλικτους/ προσαρμοστικούς τους πυραύλους, διασφαλίζοντας ότι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες απειλές ή καταστάσεις καθώς αυτές προκύπτουν και θα βελτιώνει την ανταπόκρισή τους. Παράλληλα, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν μαζί οι πύραυλοι, με αναβάθμιση στο λογισμικό που επιτρέπει τέτοιου είδους συνεργατικές συμπεριφορές. 

 Γενικότερα μιλώντας, οι πύραυλοι μπορούν να επικοινωνούν με τις πλατφόρμες εκτόξευσής τους, μα όχι μεταξύ τους. Η δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα άρχισε τον Απρίλιο και αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο έτη. Στο παρόν στάδιο του προγράμματος, επιστήμονες τουDstlαξιολογούν διαφορετικές στρατιωτικές τακτικές και σενάρια σε συνεργασία με τηνMBDA. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να λάβει χώρα επίδειξη και αν είναι επιτυχής βρετανικές πλατφόρμες θα μπορούν να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα ενός «έξυπνου» δικτύου πυραύλων εντός διαστήματος πέντε ετών. 

Νεότερη Παλαιότερη