Απόστρατοι: Άνοιξε η εφαρμογή για τροποποιητική δήλωση των αναδρομικώνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                                               Αθήνα, 14 Ιουλ. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 130

            Προκειμένου να διευκολυνθούν οι απόστρατοι συνάδελφοι, οι δικαιούχοι  των ορφανικών οικογενειών και ιδιαίτερα αυτοί που εισέπραξαν αναδρομικά μέσα  στο έτος 2020, σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις των φορολογικών δηλώσεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση:

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

           Γενικά

          Για τα αναδρομικά των συντάξεων του ν. 4093/2012 θα χρειαστεί να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά, δηλαδή τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.  Η ΠΟΣ έχει εκδώσει επί του θέματος την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 128 την 1 Ιουν. 2021.

          Η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος που αφορά στ’ αναδρομικά, έχει ανοίξει.  Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέχρι το τέλους του έτους.  Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ της 13ης Ιουλ. έχει ανοίξει η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής για τα έτη από 2015 μέχρι και 2018.

           Οδηγίες Ενεργειών

          Επιλέγετε το οικονομικό έτος, στο οποίο ανάγονται τ’ αναδρομικά, δηλαδή 2016 για τ’ αναδρομικά του 2015 και 2017 για τ’ αναδρομικά του 2016. 

          Επιλέξτε την ένδειξη “Τροποποιητική”, που βρίσκεται κάτω από τα βασικά έντυπα της φορολογικής δήλωσης και θα σας οδηγήσει στο μενού της τροποποιητικής δήλωσης του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

          Αφού επιλέξετε “Δήλωση αναδρομικών Ε1” θα ανοίξει το έντυπο Ε1 και θα εμφανιστούν οι κωδικοί προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, που θα συμπεριλαμβάνουν και τα ποσά των αναδρομικών, χωρίς να απαιτείται από εσάς κάποια άλλη ενέργεια ή διόρθωση.

          Εφόσον ελέγξετε ότι τα ποσά έχουν μεταφερθεί σωστά από τις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλετε οριστικά την δήλωση και εκδίδετε το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει την εκκαθάριση του φόρου και της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης. 

          Εάν προκύψει χρεωστική διαφορά, δηλαδή επιπλέον ποσό φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης προς καταβολή, το ποσό αυτό θα βεβαιωθεί και η προθεσμία της πληρωμής του θα είναι η 31/01/2022, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση.  Θα μπορείτε να αντλήσετε την ταυτότητα πληρωμής από τα “Στοιχεία οφειλών” της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet σε 1-2 εργάσιμες μέρες μετά την υποβολή των δηλώσεων. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2021

          Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (Ε1) έχει ξεκινήσει και λήγει στις 27 Αυγ. 2021.  Στις δηλώσεις αυτές ΔΕΝ θα περιληφθούν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2020 και αφορούσαν τα έτη 2015 και 2016, για τα οποία δόθηκαν οδηγίες πιο πάνω. 

          ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δηλώσεις Ε1 που θα υποβληθούν μέχρι 30 Ιουλ. 2021, εφόσον προκύπτει καταβολή φόρου και το ποσό καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 30 Ιουλ. 2021, προβλέπεται έκπτωση 3%, επί του προκύπτοντος φόρου.

         Η πληρωμή του φόρου, εκτός από εφάπαξ, δύναται να γίνει σε 8 δόσεις, από τον Ιούλ. 2021 μέχρι και τέλος Φεβ. 2022.  Εάν η έναρξη πληρωμής αρχίσει από 1 Αυγ. και μετά, η πρώτη δόση μέχρι τέλος Αυγ. 2021 θα είναι διπλή.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΠΙΔ έτους 2021

          Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΝΠΙΔ έχει ξεκινήσει και λήγει στις 27 Αυγ. 2021.

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο