Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Πεζικού Πατραμάνη Νέστορα – Δούκα του Γεωργίου (ΑΜ:60381), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Καρδίτσα.

β. Λοχαγό Πυροβολικού Βρότσο Νικήτα του Δημητρίου (ΑΜ:63315), που γεννήθηκε το έτος 1985 στην Αθήνα.

γ Λοχαγό Πεζικού Μπέσιο Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ:64347), που γεννήθηκε το έτος 1989 στην Αθήνα.

δ. Υπολοχαγό Πεζικού Πηλίγκο Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ:61401), που γεννήθηκε το έτος 1974 στα Τρίκαλα.

ε. Υπολοχαγό Πεζικού Καρανέστορα Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ:61792), που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη.

στ. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Χρίστη Απόστολο του Ιωάννη (ΑΜ:67276), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Αγναντερό Καρδίτσας.

ζ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Σαμουλίκου Αικατερίνη του Αντωνίου (ΑΜ:68005), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Βέροια.

η. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Αλεξάκη Ειρήνη του Ιωάννη (ΑΜ:68211), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.

θ. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Καλλιμάνη Δήμητρα του Γεωργίου (ΑΜ:68300), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Μόντρεαλ Καναδά.

ι. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Δημητρίου Ανέστη του Παναγιώτη (ΑΜ:68499), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Ορεστιάδα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


loading...