ΜΤΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. - Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ανοικτή εφαρμογή για το ΒΟΕΑΤο ΜΤΑ απαντά στην Π.Ο.Ε.Σ. - Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ανοικτή εφαρμογή για το ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), δυστυχώς, με το υπ΄ αριθμ. Φ.900/ΑΔ.6543/Σ.2256/28.6.2021 έγγραφό του, μας γνώρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του η ανάληψη πρωτοβουλίας για δημιουργία ανοικτής εφαρμογής για τον υπολογισμό του Β.Ο.Ε.Α. των τέκνων των μετοχομερισματούχων του, αντίστοιχης προς αυτή που έχει δημιουργήσει το Μ.Τ.Ν., ενώ σε ό,τι αφορά την παροχή μερίσματος Μ.Τ.Α. και οικονομικής ενίσχυσης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α., το ενδεχόμενο δημιουργίας ανοικτής εφαρμογής υπολογισμού θα εξετασθεί από το Ταμείο, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. 


Φ_800_6543_2256 ΟΛΚΑ-1 by ΠΟ ΕΣ

Νεότερη Παλαιότερη