Στεφανής για άρση λειτουργίας της Δ΄ Μοίρας ΚαταδρομώνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Η λειτουργία των Μονάδων σε όλη την επικράτεια εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, των προβλέψεων της νέας Δομής Δυνάμεων 2020 - 34 (ΔΔ 2020 - 34), και τις επιταγές του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. Αντικειμενικός σκοπός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), είναι η διαρκής αναβάθμιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και η αύξηση της αποτρεπτικής τους ισχύος, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.

Η νέα Δομή Δυνάμεων 2020 - 34, η οποία αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για την μετεξέλιξη των ΕΔ, θέτει τις βάσεις ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος ασφαλείας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποσκοπεί στην πλήρη εφαρμογή της διακλαδικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμαχικές υποχρεώσεις της χώρας.
Μάλιστα, επί της ΔΔ 2020 - 34, η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ενημερώθηκε πλήρως η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων διατυπώνοντας τη γνώμη της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 72 του ν.3883/10 (Α΄ 167).

Εν προκειμένω, το Γενικό Επιτελείο Στρατού επανεξέτασε συνολικά και σε ρεαλιστική βάση τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών, Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις προβλέψεις των σχετικών θεσμικών κειμένων, όπως η Πολιτική Εθνικής Άμυνας και η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, σχετικά με τις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας.

Ως πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί η αύξηση της στελέχωσης των Μονάδων μας, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας, καθώς και η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων μας.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στην οποία υπάγεται πλέον η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών, σύμφωνα με σχετική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων.

 Περαιτέρω, όμως, στοιχεία, δεν δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον αποτελούν διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν στη δομή και οργάνωση των ΕΔ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, δεν υφίσταται κάποια απόφαση ή οποιαδήποτε πληροφορία που να αφορά σε παρουσία πολυεθνικής δύναμης του ΝΑΤΟ ή εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή της Ρεντίνας.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Νεότερη Παλαιότερη