Στρατός Ξηράς: Κρίσεις Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ6ΗΩ6-ΧΩΒ ΕΔΥΕΘΑ: 102

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2021-2022 που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3»:Κατώτεροι-Ψ6ΗΩ6-ΧΩΒ by enoplos.gr

Νεότερη Παλαιότερη