Ξεκάθαρο το ΥΠΕΘΑ για την είσοδο αστυνομικών στα ΚΑΑΥΣε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κούβελας με θέμα «Δυνατότητα ελεύθερης εισόδου των αστυνομικών στα ΚΑΑΥ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) αποτελούν στρατιωτικές Μονάδες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη αποστολή σε περιόδους κρίσης ή πολέμου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ονομασία τους, και δευτερευόντως λειτουργούν κατά την ειρηνική περίοδο, ως Κέντρα διαμονής ή και παραθερισμού του Στρατού Ξηράς (ΣΞ).

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Αστυνομικοί δε δικαιούνται εξυπηρέτησης, είτε ως παραθεριστές, είτε ως επισκέπτες, στα ΚΑΑΥ του ΣΞ.

Επίσης, τα ΚΑΑΥ έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης, που υπαγορεύονται από περιορισμούς στις υπάρχουσες υποδομές και από το υφιστάμενο προσωπικό λειτουργίας τους.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ενδεχόμενη έγκριση του αιτήματος της εν θέματι επιστολής, εκτιμάται ότι θα εγείρει ανάλογες αξιώσεις και άλλων φορέων ή και κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ΚΑΑΥ με παράλληλη υποβάθμιση, τόσο των δυνατοτήτων της επιχειρησιακής τους αποστολής, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Νεότερη Παλαιότερη