Ανησυχίες για την υγειονομική περίθαλψη στρατιωτικών και των οικογενειών τουςΗ Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) δια της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) μεταφέρει προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προβληματισμούς και ανησυχίες των υπηρετούντων στην περιοχή της Καστοριάς στρατιωτικών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των ιδίων και των οικογενειών τους, με παραδείγματα δυσλειτουργίας και συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσής τους.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:
ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16/12.7.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), με το οποίο μεταφέρονται εύλογοι προβληματισμοί στελεχών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες παροχής της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των προστατευομένων μελών τους, με συγκεκριμένες προτάσεις θεραπείας τους.

...........

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη Στρατιωτικών

α. Φ.838/26/81230/Σ.337/18 Ιουλ 16/ΔΥΠΟ/ΔΥΓ/2ο

β. ΠαΔ 7-1/2009 ΓΕΣ/ΔΥΓ «Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής Για Το Στρατό Ξηράς»

1. Η Ένωσή μας έχει γίνει εκ νέου δέκτης αναφορών συναδέλφων που υπηρετούν στην περιοχή και αφορούν την υγειονομική περίθαλψη των μελών των οικογενειών τους αλλά και των ιδίων. Τα προβλήματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τους υπηρετούντες στην φρουρά Καστοριάς είναι πολλά και σημαντικά. H Ένωσή μας με γνώμονα να συμβάλλει αφενός στην ανάδειξή τους, αλλά και αφετέρου να προτείνει λύσεις για την επίλυσή τους, συγκέντρωσε και υποβάλλει όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο θέμα, προκειμένου να ευοδωθούν λύσεις προς όφελος των στελεχών, των οικογενειών τους αλλά και της υπηρεσίας.

2. Αναλυτικά το θέμα συνοψίζεται σε δύο κατηγορίες, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και παραμέτρους για την κάθε μία, ως εξής:

α. Στην υγειονομική περίθαλψη των μελών των οικογενειών των Στρατιωτικών.

β. Στην περίθαλψη των Στρατιωτικών (Ετήσια, προγραμματισμένη και έκτακτη εξέταση).

3. Συγκεκριμένα για την πρώτη κατηγορία τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται ως εξής:

α. Δεν υπάρχουν στην φρουρά Καστοριάς συμβεβλημένοι με το ΥΠΕΘΑ ιατροί σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως πχ ορθοπαιδικός, δερματολόγος, ΩΡΛ, ενδοκρινολόγος, ουρολόγος και ακτινολόγος. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών του Στρατιωτικού έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν ιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι. Στην περίπτωση αυτή όμως αναλαμβάνουν το απαιτούμενο κόστος, του οποίου μετά έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την κάλυψή του από την υπηρεσία με την μορφή δαπάνης. Φαινομενικά το καθεστώς αυτό φαντάζει ιδανικό αλλά δυστυχώς αυξάνει υπέρμετρα το κόστος γιατί το επιστρεφόμενο ποσό είναι πολύ μικρότερο και καταβάλλεται με σημαντική καθυστέρηση (άνω των 3-4 μηνών).

β. Αν υπάρξει έκτακτο περιστατικό και το προστατευόμενο μέλος είναι αναγκαίο να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Καστοριάς ή το ΚΥ του Άργους Ορεστικού, τότε έχει να αντιμετωπίσει την εξής ταλαιπωρία επιπρόσθετα του προβλήματος υγείας. Πρέπει να πάει να θεωρήσει την εντολή υγειονομικής εξέτασης στον ελεγκτή ιατρό της φρουράς και να επιστρέψει στο νοσοκομείο προκειμένου να διευθετηθεί το κόστος της περίθαλψης.

γ. Αν ο Στρατιωτικός επιλέξει το 424 ΓΣΝΕ για προγραμματισμένες εξετάσεις για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του τότε επιβαρύνεται με το κόστος της μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη, η οποία απέχει από την Καστοριά 203 χλμ. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές αναμονές σε εξειδικευμένες εξετάσεις, γεγονός που πολλές φορές απαιτεί και δεύτερη ή τρίτη επίσκεψη στο 424 ΓΣΝΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους και ταλαιπωρίας. Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το εν λόγω πρόβλημα παραθέτουμε παρακάτω παράδειγμα περίπτωσης συναδέλφου που είναι ενδεικτικό και όχι δυστυχώς σπάνιο.

Παράδειγμα:

Συνάδελφος κλείνει ραντεβού για ορθοπαιδική εξέταση της συζύγου του, μεταβαίνει στο 424 ΓΣΝΕ σύμφωνα με το προκαθορισμένο ραντεβού και πραγματοποιεί επίσκεψη σε Ορθοπαιδικό. Ο Ορθοπαιδικός κρίνει ότι για την γνωμάτευσή του είναι αναγκαία απεικονιστική εξέταση αξονικής τομογραφίας. Ο συνάδελφος κλείνει ραντεβού για την εξέταση προκειμένου να επιστρέψει στον ορθοπαιδικό για να λάβει θεραπεία η σύζυγός . Η αναμονή για την εξέταση ξεπερνάει τους δύο μήνες με αποτέλεσμα να πρέπει να επανέλθει ξανά μετά από δύο μήνες ή να επιλέξει να μεταβεί σε ιδιωτικό απεικονιστικό κέντρο, με ισχυρό ενδεχόμενο να μην προλάβει τον ορθοπαιδικό την ίδια ημέρα γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να επισκεφτεί τον ιατρό την επόμενη ημέρα.

4. Για την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο στρατιωτικός δεν έχει δικαίωμα να επισκεφτεί ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο ή μη με το ΥΠΕΘΑ . Την Ιατρική κάλυψη αναλαμβάνει το ΣΤΕΠ της φρουράς (ΣΑΒ για την περίπτωση της φρουράς Καστοριάς) και για έκτακτα περιστατικά παραπέμπεται στο Νοσοκομείο Καστοριάς ή το Κ.Υ. Άργους Ορεστικού, ενώ για προγραμματισμένες εξετάσεις παραπέμπεται αποκλειστικά στο 424 ΓΣΝΕ. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο/η συνάδελφος είναι τα παρακάτω:

α. Οι τακτικές προγραμματισμένες εξετάσεις των στελεχών γίνονται αποκλειστικά στο 424 ΓΣΝΕ . Όσο αφορά την ετήσια υγειονομική εξέταση, πραγματοποιείται από 01 Ιουνίου 2020 μόνο με ηλεκτρονικό ραντεβού, με ανώτατο αριθμό εξυπηρετούντων τα 35 άτομα, ενώ η προσέλευση για ΕΥΕ πραγματοποιείται από 07:30 έως 08:30 «ανυπερθέτως» όπως τονίζεται.

Με βάση το παραπάνω, ο/η συνάδελφος έχει δύο επιλογές για την μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη: την χρήση του ενός και μοναδικού μικρολεωφορείου που διατίθεται από την φρουρά μια φορά την εβδομάδα ή την χρήση ιδιωτικού μέσου, ενώ η παρουσία των συναδέλφων στις 08:30 στο 424 ΓΣΝΕ δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Υπεραστικό ΚΤΕΛ), διότι δεν υπάρχει δρομολόγιο που φτάνει αυθημερόν έγκαιρα στην έδρα του 424 ΓΣΝΕ.

Στην πρώτη περίπτωση (χρήση μικρολεωφορείου), οι αντιξοότητες που έχει να αντιμετωπίσει ο/η συνάδελφος είναι:

(1) Η σπανιότητα ταύτισης του προγραμματισμένου ραντεβού με την ημέρα διάθεσης του μικρολεωφορείου.

(2) Η αναξιοπιστία του μικρολεωφορείου, καθώς πρόκειται για ένα «υπέργηρο», μικρό, 14θέσιο όχημα, το οποίο έχει διανύσει περίπου 700 χιλιάδες χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα οι συχνές βλάβες και οι πολλαπλές επισκευές που απαιτεί, να το καθιστούν μη διαθέσιμο.

Στη δεύτερη περίπτωση (χρήση Ι.Χ. οχήματος), ο/η συνάδελφος υφίσταται οικονομική επιβάρυνση, καθώς η αποζημίωση που λαμβάνει είναι υποδιπλάσια, από το πραγματικό κόστος μετακίνησης (δαπανεί για καύσιμα και διόδια, όχι λιγότερα από 60 ευρώ και λαμβάνει αποζημίωση περίπου 42 ευρώ).

Επίσης, υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού λόγω του περιορισμού των ατόμων που δέχεται το 424 ΓΣΝE καθημερινά για ΕΥΕ. Για να επιτευχθεί η παρουσία του συναδέλφου στις 08:30 στο 424 ΓΣΝΕ ο/η συνάδελφος θα πρέπει να ξεκινήσει από την Καστοριά τουλάχιστον στις 06:00 πμ. καθότι απαιτείται να διανύσει μία απόσταση 203 χλμ, να βρει χώρο να σταθμεύσει το ΙΧ όχημά του και να μεταβεί στον χώρο διεξαγωγής της ΕΥΕ. Επίσης, μετά από πολύωρη διεξαγωγή εξετάσεων, αυθημερόν το μεσημέρι, πρέπει να κάνει το αντίστροφο ταξίδι, γεγονός ιδιαίτερα καταπονητικό που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος λόγω κούρασης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

β. Για προγραμματισμένες εξετάσεις ο Στρατιωτικός έχει να αντιμετωπίσει μια σύνθετη διαδικασία που επιγραμματικά περιλαμβάνει:

(1) Επίσκεψη στο ΣΑΒ για να λάβει παραπεμπτικό για το 424 ΓΣΝΕ.

(2) Μη Υπηρεσιακή Αναφορά στην Μονάδα του που να αιτείται έγκριση για να μεταβεί στο 424 ΓΣΝΕ προκειμένου να λάβει φύλλο πορείας.

(3) Αφού ολοκληρώσει την εξέταση, με την επιστροφή του στην Μονάδα, να υποβάλλει δικαιολογητικά που αφορούν στην μετακίνησή του προκειμένου να λάβει την αποζημίωση που προβλέπεται, ώστε να μειώσει το κόστος που δαπάνησε για την όλη διαδικασία.

γ. Για προγραμματισμένη εξέταση στο 424 ΓΣΝΕ τα προβλήματα είναι συναφή με αυτά των μελών της οικογενείας του. Παραθέτουμε πραγματικό ενδεικτικό περιστατικό που φωτογραφίζει την κατάσταση:

Ενδεικτικό Περιστατικό.

Συνάδελφος για εξέταση σε ουρολόγο που είχε μεταβεί στο 424 ΓΣΝΕ, έλαβε από τον ιατρό σειρά μικροβιολογικών εξετάσεων και απεικονιστικής εξέτασης υπερήχου. Τα δείγματα στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου δόθηκαν την ίδια μέρα, τα αποτελέσματα των οποίων θα έβγαιναν εντός 2 ημερών, ενώ η συντομότερη ημερομηνία διεξαγωγής του υπερήχου ήταν μετά από 40 ημέρες. Από τα παραπάνω είναι εύκολα κατανοητό ότι έπρεπε να μεταβεί τουλάχιστον άλλη μια φορά (ίσως και δύο) από την Καστοριά στην Θεσσαλονίκη.

Η παραπάνω διαδικασία σε συνδυασμό με την ασθένεια, το κόστος, την ταλαιπωρία κτλ, είναι μεν αναγκαία κατά την υπηρεσία, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά και κατευθύνει τα στελέχη σε ιδιωτικά κέντρα και δομές υγείας αναλαμβάνοντας το κόστος, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

5. Τα προβλήματα υγειονομικής φύσεως των στελεχών στην βάση της μέριμνας και της πρόληψης απαιτούν γενναιότητα και ειλικρίνεια. Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το απόρρητο της υγειονομικής κατάστασης των στελεχών, ούτε να αντιμετωπίζονται οριζόντια νοώντας ότι σε κάθε φρουρά υπάρχει και ένα πλήρως στελεχωμένο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με αγκυλώσεις, καθώς είναι διαφορετικό για κάποιον που υπηρετεί στην Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα , στην Αθήνα (όπου υπάρχει στελεχωμένο και εξοπλισμένο Στρατιωτικό Νοσοκομείο), από κάποιον που υπηρετεί στην Καστοριά και έρχεται αντιμέτωπος με όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα.

6. Η ένωση μας για λόγους που άπτονται του απόρρητου της επιχειρησιακής κατάστασης και λειτουργίας των Μονάδων της φρουράς Καστοριάς δεν θα αναφερθεί στο θέμα της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών υγείας. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε την μεταβολή που περιήλθε στα μέσα διακομιδής περιστατικών υγείας, τις προβλεπόμενες ενέργειες του Α.Δ.Φ. Καστοριάς που είναι σε εξέλιξη και παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ελπίζουμε να ευοδωθούν στο εγγύς μέλλον.

7. Αφού λάβαμε υπόψη και μελετήσαμε τα στοιχεία και τις προτάσεις των μελών μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του προσωπικού, αλλά και της υπηρεσίας προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις προς εξομάλυνση των προβλημάτων:

α. Να γίνουν ενέργειες από την υπηρεσία προκειμένου να συμβεβληθούν ιατροί με βασικές ειδικότητες. Εκ του αποτελέσματος δεν είναι αρκετό να αναμένουμε με πρωτοβουλία μόνο των ιδιωτών ιατρών να προσέλθουν σε σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ.

β. Σύμφωνα με το (β) σχετικό στο Παράρτημα «Α» παρ.7 τονίζεται ότι : Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή Μονάδες Υγειονομικού για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εξετάσεων στην περιοχή του Σχηματισμού ή δεν είναι εύκολη η μετάβαση του προσωπικού σε αυτά, η περιοδική εξέταση γίνεται στα κατά τόπους Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά εργαστήρια, έπειτα από εκτίμηση και έγκριση του Σχηματισμού με τις προϋποθέσεις του Π.Δ «Περί Υγειονομικής Περιθάλψεως των Στρατιωτικών και των Μελών Οικογενειών τους». Κατόπιν αυτού θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η παραπάνω πρόβλεψη για εφαρμογή της, σχετικά με την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση (Ε.Υ.Ε.) των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκειμένου αυτή να πραγματοποιείται στο Γ.Ν Καστοριάς, κάτι που θα επιφέρει οικονομική ανακούφιση στα στελέχη, αλλά και θα ολοκληρώσει την διαδικασία ταχύτερα με σημαντικά λιγότερη ταλαιπωρία.

γ. Να δρομολογηθεί η αντικατάσταση του «υπέργηρου» μικρολεωφορείου της φρουράς με νεότερο και εφόσον είναι εφικτό να προμηθευτεί και δεύτερο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διάθεση του οχήματος για την υλοποίηση του προγραμματισμού των τακτικών εξετάσεων από το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού στο 424 ΓΣΝΕ.

δ. Να εξεταστεί η δυνατότητα να μπορούν τα στελέχη που υπηρετούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 180 χλμ από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, να επισκέπτονται ιδιώτες ιατρούς (όπως τα μέλη).

ε. Να εξεταστεί η δυνατότητα συντόμευσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υγειονομικών δαπανών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού στους δικαιούχους.
Νεότερη Παλαιότερη