Τι ισχύει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πάρει διαζύγιοΣτο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα διαζευγμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης με θέμα «Ο ν.4800/2021 δεν επιλύει τα προβλήματα των διαζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Εστιάζοντας στα μέτρα για το προσωπικό, που αφορούν στις εκτελούμενες υπηρεσίες, όπως ανέφερε, προβλέπεται ότι «ο γονέας ανηλίκου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά…».

«Στην παρούσα φάση και σε επίπεδο νομοθετικό, έχει ληφθεί μέριμνα μόνο για τις περιπτώσεις γονέων που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου τους, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, το εν λόγω προσωπικό απαλλάσσεται με σχετική αίτησή του από υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση» πρόσθεσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη επέκταση αντίστοιχης απαλλαγής από 24ωρες υπηρεσίες σε διαζευγμένο προσωπικό που δεν ασκεί την επιμέλεια, αλλά έχει απλώς δικαίωμα επικοινωνίας με το/τα τέκνο/τέκνα του, αναμένεται να προκαλέσει ζήτημα επάρκειας προσωπικού για την εκτέλεση υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς με αυτόν τον τρόπο, αυτομάτως θα πολλαπλασιαστούν οι περιπτώσεις δικαιούμενων αντίστοιχης απαλλαγής» επεσήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.

Τι ισχύει για τις μεταθέσεις του διαζευγμένου γονέα με ανήλικο τέκνο
Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που αφορούν στις μεταθέσεις, «σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η κατάσταση διαζευγμένου γονέα με ανήλικο τέκνο του οποίου δεν έχει την επιμέλεια, δεν προβλέπεται να λαμβάνεται υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασμό των μεταθέσεων, όσο και κατά τη μοριοδότηση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου και οι δύο διαζευγμένοι γονείς ανήλικων τέκνων είναι στελέχη των ΕΔ, οπότε η συνυπηρέτησή τους είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία, εφόσον όμως το επιθυμούν και τα δύο στελέχη».

«Παρόλα αυτά, όμως», σχολίασε «το προεκτεθέν ζήτημα δύναται να εξετασθεί κατόπιν υποβολής στοιχειοθετημένης πρότασης από τα Γενικά Επιτελεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, θα συνεχίζει να διέπεται, με σειρά προτεραιότητας, από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ».

Τέλος, επανέλαβε ότι «στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου μεταθέσεων, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις».