ΠΟΕΣ: Λοχίας ΕΠ.ΟΠ κάνει έκκληση στο ΓΕΣ.. παρακαλώ βοηθήστε μεΠ.Ο.Ε.Σ. - Έκκληση από συνάδελφο - παρακαλώ βοηθήστε με

ΘΕΜΑ : Παράπονα Στελέχους

ΣΧΕΤ : Το από 24.6.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Σας αποστέλλουμε το κάτωθι μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε ο ΕΠΟΠ Λχίας (ΔΒ) με ΑΜ ΕΠΟ 01982114:

«Σας γνωρίζω ότι αιτήθηκα την έκτακτη μετάθεσή μου σε Φρουρά Δράμας, για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους προσωπικούς λόγους, συνιστάμενους στην πάθηση της συζύγου μου από σοβαρό δυσίατο νόσημα, το οποίο της προκαλεί αναπηρία 67%, όπως προκύπτει από γνωμοδότηση της ανώτατης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Ο ίδιος έχω κριθεί ικανός για στρατιωτική υπηρεσία (ελαφράς) μη έχοντας ιαθεί εκ της δυσίατης νόσου και συγκεκριμένα της ……... Με την παρούσα αναφέρω ότι μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως μεταβλήθηκαν οι οικογενειακές μου ανάγκες και συγκεκριμένα της συζύγου μου που πάσχει από …………….. Έκτοτε διαμένουμε στην πόλη της Δράμας μαζί με τα 2 ανήλικα τέκνα μας, αφού μεριμνώ τόσο για την παρακολούθηση της ορθής θεραπείας της νόσου από την οποία πάσχει η σύζυγός μου, όσο και από την επιμέλεια των αναγκών των τέκνων μας, αφού δεδομένης της κατάστασης της υγείας της και της θεραπείας που λαμβάνει δεν είναι ικανή να φροντίσει για αυτά.

 Έτσι, με την υποχρέωση της καθημερινής μετάβασης και επιστροφής από την πόλη της Ξάνθης, η οποία είναι πολύωρη (11 ώρες καθημερινά) αδυνατεί η αναγκαία μέριμνά μου, τόσο για τις καθημερινές ανάγκες της οικογενειακής μας εστίας, όσο και για τη θεραπεία της συζύγου μου, κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλους μας, ενώ ταυτόχρονα μου στερείται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση κινδύνου.

 Για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί με έγγραφο το αρμόδιο γραφείο στο ΓΕΣ, για τη μετάθεσή μου εντός πόλεως. Αλλά, δυστυχώς ήδη βρισκόμαστε στον 3ο μήνα και δεν έχω καμία απάντηση. Δεν μου έχει γνωσθεί καμία εξέλιξη. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και ερωτώ. Ποια η έννοια της λέξης έκτακτη μετάθεση; 

Ποια η μέριμνα σας για 2 ανήλικα μικρά παιδιά δημοτικού; Γιατί μετατέθηκαν άλλοι ελαφράς υπηρεσίας στην Καβάλα μετά από εμένα και όχι εγώ, ενώ δεν είναι καν παντρεμένοι; Παρακαλώ βοηθήστε με. Χρειάζομαι άμεσα τη μετάθεσή μου εντός Δράμας, λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών διαβίωσης των παιδιών κατά την απουσία μου. Σας ευχαριστώ.».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατά κρίση σας ενέργειες, καθώς ο υπόψη συνάδελφος ευρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.
Νεότερη Παλαιότερη