Παρατυπίες και αδιαφάνεια στον διαγωνισμό για πρόσληψη ΕΠΟΠΚατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και τους βουλευτές του Κινήματος, κ. Γεώργιο Φραγγίδη, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και κ. Αχμέτ Ιλχάν, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Παρατυπίες, παράδοξα και αδιαφάνεια στον διαγωνισμό για πρόσληψη ΕΠΟΠ”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στην τεράστια αδικία και αγανάκτηση των υποψηφίων από τις εμφανιζόμενες παρατυπίες, παράδοξα και αδιαφάνεια στον διαγωνισμό για την πρόσληψη ΕΠΟΠ στις ΕΔ και κυρίως να δοθεί λύση στα εμφανιζόμενα προβλήματά τους, όπως μας έχουν γνωστοποιηθεί από πληθώρα μαρτυριών και καταγγελιών των ιδίων των υποψηφίων, αλλά και από σχετικά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Με την υπ’ αριθμ. 7406 Ερώτησή μας, ζητήσαμε να διευκρινισθεί ο λόγος επιλογής της ακολουθούμενης διαδικασίας πρόσληψης του υπόψη προσωπικού που έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων αδικιών σχετικά με την μοριοδότηση των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλοι, και έχει δημιουργήσει έφορο έδαφος για την εμφάνιση φαινομένων αδιαφάνειας, μη παρέχοντας το δικαίωμα ένστασης, αν και πρόκειται για πρόσληψη στο δημόσιο στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ, αλλά και να προσδιορισθούν οι προθέσεις και οι σχετικές ενέργειες του Υπουργού για την αποκατάσταση των υπόψη αδικιών.

Παρά την ερώτησή μας, τα ερωτήματα της οποίας αναμένουν απαντήσεις, οι παρατυπίες και η αδιαφάνεια στον εν εξελίξει διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ στις ΕΔ καλά κρατεί. Μία ερώτηση, από ότι φαίνεται, δεν είναι αρκετή να επιλύσει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ακολουθούμενες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαδικασίες.

Με το π.δ. 105/2020, επήλθε τροποποίηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών». Στην εν λόγω τροποποίηση καθορίζονται τα κριτήρια και η Μοριοδότηση των γραμματικών γνώσεων των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 149 του ν.4764/2020, με ισχύ την 22/12/2020, δεν πρέπει οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ), να έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κατά την διαδικασία επιλογής για πρόσληψη των υποψηφίων ΕΠΟΠ έχουν αναφερθεί παρατυπίες, παράδοξα και πρακτικές που υποδηλώνουν ενδείξεις αδιαφάνειας και προκαλούν το κοινό αίσθημα και την πίστη προς την υπηρεσία.

Συνεχίζονται τα ήδη αναφερθέντα φαινόμενα επανυπολογισμού και αλλαγής των μορίων σε υποψηφίους, καθώς επίσης και απόρριψης πολλών υποψηφίων από την διαδικασία, ενώ αυτοί πληρούσαν τα όσα αναφέρει το σχετικό νομικό πλαίσιο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ακόλουθα: 

α. Yποψηφίου που υπηρετεί ήδη στις ΕΔ, ως ΟΒΑ, ο οποίος απορρίφθηκε διότι δεν πληρούσε τα ηλικιακά κριτήρια, ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αφού ο συγκεκριμένος έχει γεννηθεί στις 07.4.1991.

β. Ετέρου υποψηφίου που υπηρετεί ήδη στις ΕΔ, ως ΟΒΑ, ο οποίος απορρίφθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας παρότι ακόμη και σήμερα, από όσα καταγγέλλει, υπηρετεί  σε μάχιμη μονάδα των Τεθωρακισμένων (ΤΘ)  με την ένδειξη υγειονομικής κατάστασης Ι1. 

γ. Μεγάλο μέρος «θήλυ» υποψηφίων έχει απορριφθεί από την συνέχιση της διαδικασίας επιλογής λόγω του ότι δεν μπόρεσε να πετύχει στα όρια που έχουν τεθεί στις αθλητικές δοκιμασίες.
Δεδομένου των παραπάνω και επειδή δεν πρέπει να υφίστανται υπόνοιες για παρατυπίες.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Πέραν των ερωτημάτων που ετέθησαν με την υπ’ αριθμ. 7406,
1. Για ποιο λόγο υπήρξε αλλαγή μορίων σε υποψηφίους, ενώ αυτά είχαν ανακοινωθεί;
2. Τι θα πράξετε για τις καταγγελίες λαθών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και έχουν δημοσιοποιήσει οι ομοσπονδίες στρατιωτικών για συγκεκριμένους ΟΒΑ που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω;
3. Ποια είναι τα όρια που έχουν τεθεί στις αθλητικές δοκιμασίες για τις «Θήλυ»  υποψήφιες; Είναι σύννομα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής

Νεότερη Παλαιότερη