ΥΠΕΘΑ: Καταβολή των αναδρομικών στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7465/23-06-2021) με θέμα: «Καταβολή των αναδρομικών στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Καταβολή των αναδρομικών στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την μισθολογική πολιτική ανήκει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Παρά ταύτα το ΥΠΕΘΑ, από πλευράς του, επιδιώκει να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τα μισθολογικά αιτήματα των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό διαβίβασε, στο Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο τροπολογίας, με τα έγγραφά μας υπό στοιχεία Φ.841/46/70393/Σ.19116/5-11-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.841/67/80037/Σ.23911/27-11- 2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, που προβλέπει την ένταξη των Ε.Μ.Θ. στο Μισθολογικό Κλιμάκιο
του Ανθυπολοχαγού, προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019, προκειμένου για να συνυπογραφεί και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Η όλη διαδικασία αποτελεί αντικείμενο επαφής με το εν λόγω Υπουργείο,  ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, εναπόκειται στη βούλησή του.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, πρόσφατα, μας γνώρισε πως το ζήτημα αυτό τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ