Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΜΘ ΥπαξιωματικώνΑ Π Ο Φ Α Σ Η «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 60Γ06-ΚΤΩ ΕΔΥΕΘΑ: 99

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.6/4/359011/Σ.3689/18 Μαϊ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του ΔΒ΄ Κ/ΓΕΣ, «Κύρωση Συμπληρωματικού Πίνακα Επανάκρισης Υπαξιωματικού για το έτος 2020»...

β. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.32/2/367054/Σ.5102/29 Ιουν 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών»...

γ. Την υπ’ αριθμό Φ. 412.32/3/367057/Σ.5103/29 Ιουν 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών»,...

2. Οι προαγόμενοι Υπαξιωματικοί, να εγγραφούν στις επετηρίδες μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και με ημερομηνία προαγωγής την αναγραφόμενη στην κατά περίπτωση κοινοποιούμενη απόφαση.

Δείτε την σχετική απόφαση:


ΠροαγωγεςΕΜΘ-60Γ06-ΚΤΩ by enoplos.gr