Μοριοδότηση Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων απάντηση ΥΠΕΘΑ στην ΠΟΕΣΜετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 235/2021 έγγραφό μας, σχετικά με τη μοριοδότηση του Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ) και το ερώτημα που κατέθεσε εκ νέου στη ΒτΕ το ΚΚΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος γνώρισε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης - τροποποίησης της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης. 


ΚΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΚ... by ΠΟ ΕΣ

Νεότερη Παλαιότερη