Υλοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας & εφοδιασμού στην σύμβαση εκσυγχρονισμού των Α/Φ F-16Κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, κ. Γεώργιο Φραγγίδη, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Υλοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας & εφοδιασμού στην σύμβαση εκσυγχρονισμού των Α/Φ F-16”, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την εξέλιξη των προγραμμάτων ασφάλειας και εφοδιασμού από την σύμβαση εκσυγχρονισμού των Α/Φ F-16, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και οι ενέργειες της κυβέρνησης και η σχετική ενημέρωση επ’ αυτών είναι από ελλιπείς έως ανύπαρκτες, παρά τις παρεμβάσεις του Κινήματός μας.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Τον Δεκέμβριο του 2019 συζητήθηκε στην Βουλή το Ν/Σ για τον εκσυγχρονισμό των F-16. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν και τα προγράμματα ασφάλειας & εφοδιασμού που συνόδευαν την σχετική σύμβαση. 

Με τον ν. 4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/17.12.2019), εγκρίθηκαν προγράμματα εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των Αεροσκαφών (Α/Φ) F-16. Το Κίνημα Αλλαγής πρόβαλε, κατά τη σχετική συζήτηση στη ΒΟΥΛΗ, ορισμένες αυτονόητες απαιτήσεις προκειμένου να προβεί η κυβέρνηση σε μία σειρά ενεργειών αλλά και να παρακολουθούμε την εξέλιξη των υπόψη προγραμμάτων.

Στη συνέχεια ακολούθησε υποβολή ορισμένων ερωτήσεων επί της σκοπιμότητας υλοποίησης ορισμένων από τα προτεινόμενα προγράμματα, όπως η υπ’ αριθμ. 570/15.10.20 ερώτησή μας, μέσω της οποίας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, ενώ οι απαντήσεις που πήραμε από τον ΥΕΘΑ, στις 5.11.20, δεν καλύπτουν τις ανησυχίες μας και την απαίτηση ενημέρωσης επί των προγραμμάτων αυτών. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «… δεν έχει γίνει μερική ή ολική ανάθεση προγραμμάτων ύψους 48.000.000$. Βρίσκεται όμως, στο τελικό στάδιο, η διαδικασία της 3ης Τροποποίησης της Συμφωνίας στην οποία σχεδιάζεται να ενταχθούν οι προτάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για τα παραπάνω προγράμματα.»

Επίσης, απαντήθηκε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προγράμματα Security of Supplies &Information (SSI) καθορίζεται από το ν.4650/2019, κάτι που δεν είναι πρόδηλο.
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών από την ψήφιση του                      ν. 4650/2019, δεν έχει έλθει στη ΒΟΥΛΗ προς έγκριση θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για προγράμματα SSI, αλλά ούτε ενημερωθήκαμε σχετικά με την εξέλιξη των υπόψη προγραμμάτων.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 
1. Στη σχετική συζήτηση στην Βουλή είχε διαπιστωθεί έλλειψη θεσμικού πλαισίου που να διέπει τα προγράμματα ασφάλειας & εφοδιασμού. Ισχύει η διαπίστωση και αν ναι πότε προτίθεται να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση;

2. Ποια είναι η εξέλιξη της 3ης Τροποποίησης της σχετικής Συμφωνίας; Έχουν ανατεθεί προγράμματα ασφάλειας & εφοδιασμού χρηματοδοτούμενων από το κονδύλι των 48.000.000$ ΗΠΑ; Αν ναι, σε ποιους φορείς και με ποιο κόστος;

3. Υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις από το ύψος των υποχρεώσεων της εταιρείας LM για υλοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας & εφοδιασμού και αν ναι ποιες ανάγκες προγραμματίζονται να καλυφθούν μέσω αυτών;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής

Νεότερη Παλαιότερη