ΓΕΣ: Υπεύθυνες δηλώσεις τόπου προτίμησης για το 2022
Με έγγραφο του το ΓΕΣ ενημερώνει το προσωπικό του,  για τις ημερομηνίες  που θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις τόπου προτίμησης για το Έτος 2022.

Συγκεκριμένα από 01 εώς 15 Σεπ 2021τα Στελέχη με ΑΦΜ που λήγει σε 0 ως 4  και από 16 Σεπ εώς 30 Σεπ 2021 τα στελέχη με ΑΦΜ που λήγει από 5 ως 9.

Δείτε το σχετικό έγγραφο;