Πολεμικό Ναυτικό: Δωρεάν φρεγάτες αν επιλέξει τις Arrowhead-140Σύµφωνα µε δηµοσίευµα των βρετανικών «The Times» η Μεγάλη Βρετανία θα προσφέρει στο Πολεμικό Ναυτικό ως ενδιάµεση λύση τις φρεγάτες HMS «Monmouth» και HMS «Montrose» κλάσης Type-23, οι οποίες θα αποσυρθούν πρόωρα, όπως αποφασίστηκε από την πρόσφατη Ολοκληρωµένη Αµυντική Επιθεώρηση. 

Η HMS «Monmouth» αποσύρθηκε στις 30 Ιουνίου 2021, ενώ η HMS «Montrose» πιθανότατα θα αποσυρθεί το 2022. Εκ των δύο η HMS «Montrose» έχει υποστεί το πρόγραµµα αναβάθµισης LIFEX, αλλά όχι το πρόγραµµα PGMU, ενώ η HMS «Monmouth» δεν έχει υποστεί τα προγράµµατα LIFEX/PGMU, επίσης λόγω της απόφασης πρόωρης απόσυρσης.

Σηµαντικό είναι ότι η HMS «Monmouth» έχει ήδη αποψιλωθεί από αρκετά όπλα και αισθητήρες (που σε κάθε περίπτωση θα χρεώνονταν στο Πολεμικό Ναυτικό ενώ κατά πλειοψηφία είναι διαφορετικού τύπου). Οι φρεγάτες θα δοθούν δωρεάν στην κατάσταση που βρίσκονται σε περίπτωση επιλογής της Arrowhead-140.