ΥΕΘΑ για στέγαση ΕΠΟΠ ΣΞ: Το ΓΕΣ καθόρισε τη μη μεταφορά των μορίων αναμονήςΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Ζητήματα στέγασης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) του Στρατού Ξηράς», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), την τελευταία διετία, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την άμβλυνση του στεγαστικού ζητήματος και την εξασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών τους, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, προγραμμάτισε την κατασκευή νέων στρατιωτικών οικημάτων (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ - Χώρων Προσωρινής Φιλοξενίας) και δρομολόγησε δράσεις συντήρησης - επισκευής των υπαρχόντων παρέχοντας αξιοπρεπείς, άνετες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Στρατιωτικών Οικημάτων, που αποτελεί θεσμικό κείμενο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τα στρατιωτικά οικήματα, τα οποία αφορούν στη στέγαση των στελεχών, έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την προέλευσή τους, σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, με γνώμονα τη δυνατότητα στέγασης όλων των στελεχών, με δίκαιο τρόπο και βάσει μοριοδότησης, ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό, την οικογενειακή κατάσταση και την τυχόν στέγαση κατά τα προηγούμενα έτη.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στον παραπάνω Κανονισμό, η Στρατιωτική Υπηρεσία, έχει λάβει μέτρα πρόνοιας για στελέχη, με αποδεδειγμένα κοινωνικά ή και οικογενειακά προβλήματα, δίνοντας τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση στέγασης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το ΓΕΣ στο πλαίσιο της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης των αιτήσεων στέγασης όλων των στελεχών, καθόρισε από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, τη μη μεταφορά των μορίων αναμονής στέγασης, από μια κατηγορία σε άλλη, σε περίπτωση μετάταξης, π.χ. από ΣΟΕΠΟΠ σε ΣΟΜΥ ή από ΣΟΜΥ σε ΣΟΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ως άνω μνημονευθέντα Κανονισμό.