Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 68Α26-Χ9Ζ ΕΔΥΕΘΑ: 119

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων από 30-11-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/2017 και συμπληρώνουν εντός του έτους το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-
06-2021:

(1) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπέλλο Αχιλλέα του Δημητρίου ΑΜ:46376

(2) Πεζικού Ντότα Γεώργιο του Παναγιώτη ΑΜ:46414

β.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017, σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων από 30-11-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/2017 και συμπληρώνουν εντός του έτους το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-06-2021:

(1) Πεζικού Κασδαγλή Γεώργιο του Αναστασίου ΑΜ:51410
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπουκουβάλα Γεώργιο του Τριανταφύλλου ΑΜ:51492
(3) Πεζικού Φύκηρη Σωτήριο του Νικολάου ΑΜ:51499
(4) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Ιτσοδέλη Ευάγγελο του Χρήστου ΑΜ:51542
(5) Τεχνικού Κωστόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου ΑΜ:52078
(6) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Σπάχο Δημήτριο του Ιωάννη ΑΜ:51534

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.