Πολεμικό Ναυτικό: Πρόγραμμα προμήθειας αντιμέτρων (Chaff) για τα συστήματα αυτοπροστασίας SRBOC Mk.36Στις 17 Αυγούστου το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες (RFI : Request for Information) με αντικείμενο την προμήθεια αντιμέτρων (Chaff) των 130 χιλιοστών, για τα συστήματα αυτοπροστασίας SRBOC Mk.36 (Super Rapid Bloom Offboard Chaff). 

Η προκήρυξη (δείτε ΕΔΩ) ζητά πληροφορίες για τα αντίμετρα Mk.214 και Mk.216, καθώς και για αντίμετρα RF/IR (ραδιοσυχνοτήτων/υπέρυθρων). 

Με το RFI το ΠΝ ζητά να μάθει από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες τις ικανότητες, τις επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιμέτρων, τους χρόνους παράδοσης και το κόστος της προμήθειας. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου του 2021.