Πολεμική Αεροπορία: Ποιο το μέλλον των 4 αεροσκαφών ΑΣΕΠΕ;Κατατέθηκε  στη Βουλή ερώτηση, από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, κα Ευαγγελία Λιακούλη, και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Το μέλλον των τεσσάρων (4) Α/Φ ΑΣΕΠΕ της Πολεμικής Αεροπορίας δεν προοιωνίζεται καλό, μετά την ακύρωση του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, αφού δεν επελέγη άμεσα η κατασκευάστρια εταιρεία, χάνοντας κρίσιμο χρόνο.

Η αναγκαιότητα όμως της επιχειρησιακής αξιοποίησης των υπόψη Α/Φ κρίνεται πολύ σημαντική, και ως εκ τούτου πρέπει να αναληφθούν άμεσα δράσεις από το Υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που έχουν ως συνέπεια την κακή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των Α/Φ, αν θέλουμε να συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πολλαπλασιαστές ισχύος της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ και των ΕΔ εν γένει στον επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Προκειμένου να εκφράσουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για την αδικαιολόγητη συμπεριφορά της κυβέρνησης, ως προς την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, εν προκειμένω για την υποστήριξη και την αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ, η οποία οδηγεί τα υπόψη Α/Φ στην πλήρη απαξίωση και τα καθιστά ανεκμετάλλευτα για τις ΕΔ της χώρας, συντάχθηκε και προωθείται συνημμένα προς έγκριση η σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 


Με την υπ’ αριθμ. 1307/30-10-20 Ερώτησή μας, εκφράσαμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για την όχι τόσο καλή κατάσταση όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των Α/Φ EriEye EMB-145H AEW&C ΑΣΕΠΕ, όταν μάλιστα σκεφτόμαστε την επιχειρησιακή συνεισφορά των υπόψη Α/Φ στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η απάντηση που λάβαμε υπαγόρευε την προκήρυξη σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, όπως και ακολούθησε στις αρχές τρέχοντος έτους.

Αν και, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, το υπόψη πρόγραμμα διακρίνεται από υψηλό βαθμό προτεραιοποίησης στον προγραμματισμό εξοπλιστικών δαπανών του ΓΕΕΘΑ, εντούτοις ο διαγωνισμός που ακολούθησε, παρά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, απέβη άκαρπος και τον ματαιώσατε, σύμφωνα με τη Φ.093/90493/Σ.15444/18-8-21/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠ&ΚΣ απόφασή σας (ΑΔΑ: ΨΛΙΗ6-4ΙΣ).

Το μέλλον των τεσσάρων (4) Α/Φ ΑΣΕΠΕ της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δεν προοιωνίζεται καλό. Η προοπτική βελτίωσης της διαθεσιμότητάς τους είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και συνεχίζει να μας απασχολεί. 

Ο ρόλος του Α/Φ ΑΣΕΠΕ κρίνεται σημαντικός για τη συλλογή και την άμεση διαβίβαση πληροφοριών στα Κέντρα Επιχειρήσεων και άλλα μέσα των ΕΔ, στην Έγκαιρη Προειδοποίηση και τον έλεγχο Α/Φ, καθώς και άλλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης σε μεγάλο βάθος διακλαδικών επιχειρήσεων, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που το Επίγειο Σύστημα Αεράμυνας έχει αδυναμίες επικοινωνίας, εμβέλειας και κενά αποκάλυψης εναέριων και θαλάσσιων στόχων!!! 

Η αναγκαιότητα επομένως της επιχειρησιακής αξιοποίησης των υπόψη Α/Φ, όταν μάλιστα σκεφτόμαστε την μεγάλη Στρατηγική και Επιχειρησιακή σπουδαιότητά τους, αν δε λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις όσον αφορά στην τουρκική προκλητικότητα, κρίνεται πολύ σημαντική και πρέπει να αναληφθούν άμεσα δράσεις από το Υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που έχουν ως συνέπεια την κακή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των Α/Φ, αν θέλουμε να συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πολλαπλασιαστές ισχύος της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ.

Η αδικαιολόγητη συμπεριφορά της κυβέρνησης, ως προς την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, εν προκειμένω για την υποστήριξη και την αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ, οδηγεί τα υπόψη Α/Φ στην πλήρη απαξίωση και τα καθιστά ανεκμετάλλευτα για τις ΕΔ της χώρας.

Δεδομένου ότι, τα Α/Φ ΑΣΕΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο συγκέντρωσης χρήσιμων πληροφοριών για την Άμυνα της χώρας.

Δεδομένου ότι, δεν έχει βρεθεί ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στον διεθνή διαγωνισμό και κατά συνέπεια αυτός έχει ακυρωθεί.

Δεδομένου ότι, ο νόμος περί προμηθειών παρέχει τη δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης στην κατασκευάστρια εταιρεία για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και του Συναφούς Εξοπλισμού.

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

1. Γιατί, εφόσον η επιχειρησιακή εκμετάλλευση των Α/Φ ΑΣΕΠΕ είναι σε υψηλό βαθμό προτεραιότητας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ, καθυστέρησε υπερβολικά η προκήρυξη του Διαγωνισμού;

2. Μετά την ματαίωση του Διεθνούς Διαγωνισμού, λόγω του ότι αυτός απέβη άκαρπος, προτίθεστε να συνεργαστείτε με την κατασκευάστρια εταιρεία (OEM/Original Equipment Manufacturer) και με ποιο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί το ταχύτερο η διαθεσιμότητα του Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) των Α/Φ ΑΣΕΠΕ;

3. Πόσα Α/Φ ΑΣΕΠΕ είναι πλήρως επιχειρησιακά διαθέσιμα (full mission capable);

4. Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την συνολική υποστήριξη του ΑΣΕΠΕ, επί:

α.του Συστήματος Αποστολής (Mission System/MS), του συναφούς εξοπλισμού, 

β.των Α/Φ ΑΣΕΠΕ εν γένει και 

γ.των αεροκινητήρων τους, 

των οποίων η σχετική σύμβαση υποστήριξης έχει λήξει και ο σχετικός διαγωνισμός έχει ακυρωθεί; 

5. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα χρήση των 5,3 εκ. ευρώ που παραμένουν διαθέσιμα από το 2008 στην τρέχουσα σύμβαση προμήθειας των Α/Φ ΑΣΕΠΕ (022/99A) για επισκευές Συστημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για άμεση αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ;