ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ–ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Ν.4093 ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ«Μη υπολογισμός αποδιδόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων των δικαιούχων στρατιωτικών συνταξιούχων»
Στην υπό συζήτηση στη βουλή κατατεθείσα Υπουργική Τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του” κατατέθηκε τροπολογία από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Μη υπολογισμός αποδιδόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων των δικαιούχων στρατιωτικών συνταξιούχων”.

Επί του θέματος το Κίνημα Αλλαγής είχε καταθέσει πρόσφατα σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η οποία δεν έχει ακόμη απαντηθεί, παρά την τεράστια καθυστέρηση υλοποίησης της σχετικής υπόσχεσης του Υπουργού για επίλυση του σχετικού προβλήματος.

Στην υπόψη τροπολογία αναφέρεται ότι, 
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), στα αποδιδόμενα μερίσματα στους δικαιούχους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, γίνονται κλιμακωτές κρατήσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπόψη νόμου. Οι ίδιες παρακρατήσεις γίνονται και στους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) των τριών όπλων.

Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζεται η ανισότητα μεταξύ των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορία, που έχει δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016, με την οποία οι παρακρατήσεις αυτές συνεχίζονται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ταχυτήτων μερισματούχους, αυτών πριν το 2016, που έχουν κρατήσεις, και αυτών μετά το 2016, που δεν έχουν.

Η ρύθμιση δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς τα Μετοχικά Ταμεία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και διαθέτουν ιδίους πόρους, ενώ οι κρατήσεις επιστρέφονται ως έσοδα των Μετοχικών Ταμείων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο:  «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο ....
1. Τα αποδιδόμενα μερίσματα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των αντιστοίχων Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ), που αποδίδονται στους δικαιούχους στρατιωτικούς συνταξιούχους, δεν υπολογίζονται στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων  της Υποπαραγράφου 3 της Παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012.

2. Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.

3. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής

loading...