ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ν.4093/2012 ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝΚατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Κρατήσεις ν.4093/2012 στα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Παρά την εφαρμογή του ν.4387/2016 και της απόφασης του ΣτΕ (1891/2019) για την αντισυνταγματικότητα των κρατήσεων που υπαγορεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012 στα αποδιδόμενα μερίσματα στους δικαιούχους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ, αλλά και τις αντίστοιχες κρατήσεις των ΕΚΟΕΜ των τριών όπλων, οι κρατήσεις αυτές συνεχίζονται, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των αποστράτων σε δύο ταχυτήτων μερισματούχους.

Σε απάντησή του ο ΥΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. 4328 κατατεθείσα ερώτησή μας, στις 18/2/21, για το θέμα, ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας σχέδιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να παύσουν από 1/1 τ.ε. οι μειώσεις και οι κρατήσεις του ν.4093/2012, στα μερίσματα και οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα εν λόγω Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) στους μερισματούχους τους.

Παρόλα αυτά, έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την υπόψη απάντηση και καμία σχετική νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί για την τελική επίλυση του θέματος.
Προκειμένου να εκφράσουμε την αδιαφορία της κυβέρνησης για την επίλυση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους αποστράτους των ΕΔ, συντάχθηκε και προωθείται η σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο Β.3 της παραγράφου Β του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 (Α΄222), στα αποδιδόμενα μερίσματα στους δικαιούχους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, γίνονται κλιμακωτές κρατήσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπόψη νόμου. Οι ίδιες παρακρατήσεις γίνονται και στους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) των τριών όπλων.

Παρά την εφαρμογή του ν.4387/2016 και της απόφασης του ΣτΕ (1891/2019) για την αντισυνταγματικότητα των κρατήσεων αυτών, μετά την εφαρμογή του νόμου, οι κρατήσεις αυτές συνεχίζονται, με αποτέλεσμα δύο ταχυτήτων μερισματούχους, αυτών πριν το 2016, που έχουν κρατήσεις, και αυτών μετά το 2016, που δεν έχουν.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, από το Κίνημα Αλλαγής, κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 4328 ερώτηση, στις 18/2/21, επί της οποίας απαντήσατε στις 18/3/21, με την Φ.900α/2972/17612, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, «Βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, αναφορικά με τις μειώσεις και κρατήσεις του ν.4093/12, προκειμένου να ενταχθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Με το υπόψη σχέδιο προωθείται νομοθετική ρύθμιση για παύση, από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, των μειώσεων και κρατήσεων του ν.4093/2012 (Α΄222), στα μερίσματα και οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα εν λόγω Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) στους μερισματούχους τους.»
Δεδομένου ότι, έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την απάντησή σας και ουδεμία νομοθετική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί για τη θεραπεία αυτής της εκκρεμότητας που δημιουργεί αμφιβολίες για την πρόθεσή σας για τη τελική επίλυση του θέματος.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Πότε θα προχωρήσετε στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος;
2. Θα ισχύσει με τη ρύθμιση αυτή η δέσμευσή σας για αναδρομικά από 1/1/21 και πότε αυτά θα αποδοθούν στους δικαιούχους;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής