ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝΚατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και τους βουλευτές του Κινήματος, κ. Γιώργο Φραγγίδη και κα Χαρά Κεφαλίδου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Αποκλεισμός Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών από τη ΣΣΕ λόγω Άστοχης Επιλογής Υψηλού Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)”, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.

Με τις αλλαγές που επήλθαν από τον νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκπαίδευση στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και ιδιαίτερα με την θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), για την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, τεράστιο πρόβλημα προέκυψε με τον αποκλεισμό υποψηφίων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας στη βάση της ισχύουσας ΕΒΕ, η οποία διαφοροποιείται ανά Πανεπιστημιακή Σχολή και προκύπτει από έναν συντελεστή. Ιδιαίτερα, στη ΣΣΕ, αλλά πιθανότατα και στις σχολές Υπαξιωματικών, το πρόβλημα επιτείνεται δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο τίθεται ζήτημα κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών του ΣΞ, όσον αφορά στον αριθμό των στελεχών του.

Στο παραπάνω πλαίσιο, μεγάλος αριθμός θέσεων υποψηφίων στη ΣΣΕ, 103 θέσεις εκ των προκηρυχθέντων 369 θέσεων δεν καλύφθηκαν, όπως επίσης, δεν θα καλυφθούν και οι θέσεις των παραιτηθέντων, με κρίσιμη απόρροια, οι απόφοιτοι του 2025 να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των 200 ατόμων, συμβάλλοντας καθοριστικά αρνητικά στην κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΣΞ. Ιδιαίτερα όμως ακόμη μεγαλύτερη είναι η αναστάτωση που προκλήθηκε στους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι για το έτος 2020 είχαν ως βάση τα 13.925 μόρια, ενώ έπειτα από παραιτήσεις επιτυχόντων σπουδαστών, η βάση διαμορφώθηκε για τον τελευταίο επιλαχόντα σε 13.500 μόρια, αλλά με τον άστοχο καθορισμό του συντελεστή 1,20 το ελάχιστο όριο τίθεται στα 14.380 μόρια.
Προκειμένου να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΣΞ, αλλά και την τεράστια αδικία και αγανάκτηση των υποψηφίων και κυρίως να δοθεί λύση στα εμφανιζόμενα προβλήματά τους, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προέβη στη θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), για την εισαγωγή υποψηφίων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Με τη νέα αυτή πραγματικότητα, προβλέπεται η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων/δηλώσεων επιθυμίας των υποψηφίων, έπειτα από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων, με επιβολή περιορισμών στις δηλώσεις επιθυμίας, στη βάση της ισχύουσας ΕΒΕ, η οποία διαφοροποιείται ανά Πανεπιστημιακή Σχολή και προκύπτει από έναν συντελεστή.

Συναφώς, έλαβε χώρα άστοχη επιλογή ιδιαίτερα υψηλού συντελεστή της ΕΒΕ για εισαγωγή υποψηφίων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γεγονός που επέφερε πρωτοφανή αναστάτωση στους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, καθώς και έντονη ανησυχία στους επιτελείς του ΓΕΣ. Εν προκειμένω, ο συντελεστής της ΕΒΕ για τη ΣΣΕ καθορίστηκε στο 1,20, ήτοι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή του Υπουργείου Παιδείας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων επιθυμίας για εισαγωγή στη ΣΣΕ μόνο από τους υποψήφιους που πέτυχαν περισσότερα από 14.380 μόρια.

Σημειωτέον ότι, η βάση εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες της ΣΣΕ το έτος 2020, ανήλθε σε 13.925 μόρια, ενώ έπειτα από παραιτήσεις επιτυχόντων σπουδαστών, η βάση διαμορφώθηκε για τον τελευταίο επιλαχόντα σε 13.500 μόρια. Συνεπώς, ο συντελεστής που τέθηκε για την ΕΒΕ στη ΣΣΕ, αποκλείει εκ των προτέρων (a priori) το σύνολο των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, καθώς και τους επιλαχόντες της γενικής σειράς. Οι τελευταίοι εισήχθησαν μεν το έτος 2020 με 14.500 μόρια, πλην όμως αναμένεται αισθητή υποχώρηση της φετινής βάσης εισαγωγής τους, καθόσον προκηρύχθηκαν 369 θέσεις για το 2021, από μόλις 170 θέσεις για το 2020. 

Συνακόλουθα, 103 θέσεις εκ των προκηρυχθέντων 369 θέσεων δεν καλυφθήκαν, όπως επίσης και οι θέσεις των παραιτηθέντων. Επιπροσθέτως εκτιμάται ότι, έπειτα από την αδυναμία πλήρωσης των θέσεων των παραιτηθέντων, το έτος 2025 θα αποφοιτήσουν από τη ΣΣΕ λιγότερα από 200 άτομα, ενώ η εκπεφρασμένη επιδίωξη του ΓΕΣ όπως εμφαίνεται στη σχετική προκήρυξη, είναι 369 άτομα, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπεφρασμένες επιχειρησιακές ανάγκες του. Επισημαίνεται ότι, αντίστοιχο πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί και σε ορισμένες σχολές υπαξιωματικών, καθόσον ο συντελεστής για την ΕΒΕ καθορίστηκε ως ενιαίος στη γενική σειρά και τις ειδικές κατηγορίες.
Δεδομένου ότι, οι ειδικές κατηγορίες οι οποίες πλήττονται και ουσιαστικά αποκλείονται από τη ΣΣΕ, περιλαμβάνουν άτομα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος χρήζουν προστασίας.
Δεδομένου ότι, η ουσιαστική κατάργηση/αποκλεισμός των ειδικών κατηγοριών από τη ΣΣΕ αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3648/ 2008.

Δεδομένου ότι, θα επέλθει νομοτελειακά η έγερση νομικών ζητημάτων και δικαστικών αξιώσεων, πλήττοντας το κύρος της Υπηρεσίας. 
Δεδομένου ότι, από ηθικής προσέγγισης, οι ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνουν άτομα προερχόμενα από οικογένειες με προσφορά στη χώρα (τέκνα πολυτέκνων, θανόντων ή αναπήρων στρατιωτικών από εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, συμμετασχόντων στρατιωτικών ή οπλιτών σε Θέατρο Επιχειρήσεων της Κύπρου περιόδου 1964 – 1974 και τέκνα Ελλήνων της διασποράς).
Δεδομένου ότι, η επιθυμητή από το ΓΕΣ αύξηση του αριθμού εισακτέων στη ΣΣΕ για το έτος 2021, η οποία και διακυβεύεται, απορρέει από επιχειρησιακές ανάγκες ενίσχυσης στελεχιακού δυναμικού, έπειτα από τη δραστική μείωση αυτού, απόρροια της χαλεπούς δημοσιονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών.

Δεδομένου ότι, η αποτελεσματικότητα των στελεχών στα εξειδικευμένα αντικείμενα ενασχόλησης στις ΕΔ έχει άμεση συνάφεια με την εκπεφρασμένη επιθυμία των υποψηφίων, μέσω της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων/δηλώσεων επιθυμίας των υποψηφίων.

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να προωθηθεί η ορθή επιλογή του συντελεστή της ΕΒΕ για τη ΣΣΕ, ώστε να επιτευχθούν η τήρηση των επιταγών του Συντάγματος και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και η κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων που τέθηκαν από το ΓΕΣ;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής