Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγές ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε από 04-03-2021 στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1400/1973, του άρθρου 21 παρ. 4α και 5α του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2021 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με την 4/Σ.4/04-03-2021 απόφασή του:

α. Μάχιμο Άνθη Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ-1927).
β. Μηχανικό Καραουλάνη Αντώνιο του Παναγιώτη (ΑΜ-Μ-763).
γ. Οικονομικού:
(1) Τσεσμετζή Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-583)
(2) Νικολαΐδη Μελέτιο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-613)
(3) Τσάκωνα Κωνσταντίνο του Αντωνίου (ΑΜ-Ο-612)
δ. Υγειονομικού/Ιατρούς:
(1) Αγγελακόπουλο Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΙ-260)
(2) ∆ιαμαντή Αριστείδη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-261)

2. Προάγουμε από 05-03-2021 στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1400/1973, του άρθρου 21 παρ. 4α και 5α του ν. 2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τον Πλοίαρχο Υγειονομικού/Ιατρό Μουρνιανάκη Εμμανουήλ του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΙ-293), ο οποίος κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2021-22 από το ΑΝΣΚ ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την 5/Σ.5/05-03-2021 απόφασή του.


3. Προάγουμε από 05-03-2021 στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1400/1973, του άρθρου 20 παρ.17ε του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τον Πλοίαρχο Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) Στασινό Γεώργιο του Απόστολου (ΑΜ-Υ-01080), ο οποίος κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2021-22 από το ΑΝΣΚ ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την 5/Σ.5/05-03-2021 απόφασή του.

4. Προάγουμε από 22-03-2021 στο βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1400/1973, του άρθρου 21 παρ. 4δ και 5γ του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Αντιπλοίαρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2021-22 από το ΑΝΣΚ ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, σύμφωνα με την 7/Σ.7/22-03-2021 απόφασή του:

(1) ∆αμιανό ∆ημήτριο του Ευστρατίου (ΑΜ-Υ-02048)
(2) Ανδριανού Παντελεήμονα του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02066)
(3) Σαπουτζή Νικόλαο του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02087)
(4) Λελεδάκη Πέτρο του Ιωσήφ (ΑΜ-Υ-02216)
(5) Λογοθέτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02047)
(6) Καραμπατζάκη Γεώργιο του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-02340)
(7) Καπετάνιο Αθανάσιο του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-02384)
(8) Κολώνια Ηλία του Ευάγγελου (ΑΜ-Υ-02313)
(9) Πετανίτη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02166)
(10) Κυρίο Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02387)
(11) Γρηγοριάδη Θεμιστοκλή του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ-02321)
(12) Κουρτίδη Θεμιστοκλή του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-02430)
(13) Λεοντή Χαράλαμπο του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02073)
(14) Βασιλείου Κυριάκο του ∆ημητρίου (ΑΜ-Υ-02260)

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.