ΓΕΣ: Συνεχίζεται η διενέργεια self-test-Ποιοι εξαιρούνται (ΕΓΓΡΑΦΟ)Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ:

Συνεχίζεται η διενέργεια ατομικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό (self-test), από όλο το μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, μία (1) φορά την εβδομάδα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που το προσωπικό παρέχει εργασία με φυσική παρουσία.

Εξαιρείται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης το προσωπικό που έχει ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Το σχετικό έγγραφο: