Παναγιωτόπουλος για χορήγηση ιματισμού στα στελέχη ΣΞ και λειτουργία 700 ΣΕΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Χορήγηση ιματισμού στα στελέχη του Στρατού Ξηράς και λειτουργία του 700 Στρατιωτικού Εργοστασίου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η παραγωγή στρατιωτικού ιματισμού από το 700 ΣΕ αποτυπώνεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα ένδυσης και υπόδησης ετών 2021-2023, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το ΓΕΣ, το οποίο σας καταθέτω συνημμένα, αφορά δε στα βασικά είδη για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Στο 700 ΣΕ υπηρετεί ικανός αριθμός στελεχών και των τριών Κλάδων των ΕΔ αλλά και Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι, ώστε το εργοστάσιο να ανταποκρίνεται στην εκτέλεση της αποστολής του, όμως ο ακριβής αριθμός των υπηρετούντων στις Μονάδες των ΕΔ αποτελεί διαβαθμισμένη πληροφορία, μη δυνάμενη να αποδεσμευτεί μέσω της παρούσας διαδικασίας.

Πάντως, το 84% του υπηρετούντος προσωπικού απασχολείται στη Διεύθυνση Παραγωγής, δηλαδή στα παραγωγικά τμήματα, και το 16% στις υπόλοιπες Διευθύνσεις και στο Επιτελείο, ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου.

Όσον αφορά στην παραγωγή βασικών ειδών, συνίσταται στην κατασκευή 65.000 ζευγών αρβυλών, 30.000 σετ στολών παραλλαγής, 20.000 επενδυτών παραλλαγής (τζάκετ).

Επίσης, κατασκευάζονται 5.000 στολές διαφόρων τύπων, θερινές και χειμερινές, για χορήγηση σε στελέχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) , καθώς και στολές για πλήρη κάλυψη αναγκών των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ του ΣΞ.

Τα έτη 2020-21, η παραγωγική διαδικασία παρουσίασε μια μικρή υστέρηση ως έμμεση συνέπεια των μέτρων πρόληψης διασποράς της υγειονομικής κρίσης και των μέτρων που ακολούθησαν, λόγω της απαίτησης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε σημαντικό αριθμό του προσωπικού.

Περαιτέρω, όσον αφορά στα βασικά είδη ιματισμού και υπόδησης τα οποία παράγει το 700 ΣΕ, καθορίζονται από το Διακλαδικό Κανονισμό Στολών και αφορούν στο προσωπικό και των τριών Κλάδων των ΕΔ. Για τα εν λόγω είδη υφίστανται εγκεκριμένες Προδιαγραφές ΕΔ (ΠΕΔ), οι οποίες προκύπτουν από την καθορισμένη θεσμική διαδικασία σύνταξης, δημόσιας διαβούλευσης και τελικής έγκρισης από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το 700 ΣΕ έχει τη δυνατότητα κατασκευής νέων προϊόντων ή ενσωμάτωσης νέων κατασκευαστικών τεχνικών στα υφιστάμενα παραγόμενα είδη. Η παραγωγική διαδικασία, αναδιοργανώνεται όταν κρίνεται αναγκαίο με την παράλληλη προμήθεια νέου και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πολιτικής, κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε σημαντική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, με την προμήθεια νέων μηχανών, καθώς και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής, με σκοπό τόσο τη δυνατότητα παραγωγής νέων ειδών, όσο και την αύξηση της παραγωγής του προγράμματος.

Τέλος, ενδεικτικά, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια μηχανής κατασκευής μασκών προστασίας προσώπου και η άμεση προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στην κατασκευή καινούριων προϊόντων, όπως μάσκες προστασίας τριών στρώσεων και υφασμάτινες, αορτήρες 3 σημείων τυφεκίων G3Α3, θήκες μεταφοράς και καλύμματα κρανών, κ.λπ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
loading...