ΚΙΝΑΛ: Τροπολογίες για μισθολογικά των στελεχών των ΕΔΟ Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδειξε για ακόμη μια φορά ότι θέλει τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους ομήρους. Δύο και πλέον χρόνια δεν έχει δώσει καμία λύση σε χρόνια προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Πριν λίγες ημέρες, το ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την επίλυση ακόμη μίας σειράς προβλημάτων που αφορούν στα «Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ, Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών καθώς και σε ότι αφορά τα Κριτήρια μεταθέσεων - χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό». (Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ). Η κυβέρνηση έπραξε αυτό που πράττει πάντα … απορρίπτει τις προτάσεις που παρέχουν λύσεις στα προβλήματα των στρατιωτικών.

Εξειδικεύοντας τις προτάσεις της τροπολογίας, σημειώνουμε τα εξής:

A.Σκεπτόμενοι ότι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και του εφάπαξ βοηθήματος ο βασικός Μισθός αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία προσαύξησης αυτών, θεωρήσαμε ότι, στο πλαίσιο καθορισμού των κατηγοριών λόγω προέλευσης των στελεχών των ΕΔ, η παραμονή στην Γ΄ Κατηγορία με την αύξηση των μισθολογικών κλιμακίων κατά (2) και η τοποθέτηση αυτών από τα τριάντα έξι (36) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο θα αυξήσει τα εισοδήματα του προσωπικού της υπόψη κατηγορίας, τόσο σε παρόντα, όσο και σε μελλοντικό χρόνο (Γράφημα α’), αφού και με το άρθρο 10 του ν.4609/19, τροποποιώντας το άρθρο 69 του ν.3883/10, «Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του ν.δ.445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.»


Β. Οι δε προτάσεις για τους σπουδαστές των παραγωγικών σχολών κατατέθηκαν ώστε να υπάρχει μείωση της ψαλίδας σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν οι σπουδαστές των παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελεί για εμάς, όπως εκτιμάται για όλους, πράξη δίκαιη τιμώντας τον ιδρώτα που χύνουν καθημερινά οι σπουδαστές στα πεδία των ασκήσεων (Γράφημα β’).


Γ. Τέλος, η εξομοίωση του χρόνου συνεχούς υπηρέτησης στην Κύπρο με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού χωρίς να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη αποτελεί αναγκαία πράξη για την ίση αντιμετώπιση του προσωπικού.

Όπως τονίσαμε και στην αιτιολογική έκθεση η αύξηση και εναρμόνιση του χρόνου παραμονής με αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες μεταθέσεις εξωτερικού στα τρία έτη θα αποτελέσει οικονομία κλίμακας από έξοδα μετάθεσης και αποζημίωση οικοσκευής κατά 50% αφού πλέον το προσωπικό θα αντικαθίσταται ανά τριετία.

Η υπηρεσία θα μπορεί να διαθέσει τα χρήματα αυτά για την ικανοποίηση άλλων αναγκών.

Επίσης, σκεπτόμενοι πατριωτικά και με γνώμονα το συμφέρον της υπηρεσίας, τονίσαμε ότι η τριετής ενασχόληση του προσωπικού με το ίδιο αντικείμενο στην Κύπρο θα αυξήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα καθότι η εμπέδωση της αποστολής και η αποτελεσματικότητα θα είναι αρτιότερη λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές προκλήσεις των γειτόνων μας.
loading...