Που «κολλάει» η αναβάθμιση των P-3B ORION

Που «κολλάει» η αναβάθμιση των P-3B ORIONΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2021, ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ - Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Του Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Επανέρχεται το ζήτημα του εξοπλιστικού προγράμματος αναβάθμισης αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B ORION, καθώς 6,5 χρόνια μετά την έγκριση υλοποίησής του οι παραδόσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αν και, βάσει των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση, ως χρόνος έναρξης ορίζονταν τα μέσα του τρέχοντος έτους και ολοκλήρωσης το 2022. 

Το δε κόστος ανακατασκευής είχε εκτιμηθεί στα 350 εκατ. ευρώ από το ΚΥΣΕΑ τον Οκτώβριο του 2014, παρά ταύτα η συμφωνία που υπογράφτηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, ανέβαζε το τίμημα στα 400 εκατ. ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά 50 εκατ. ευρώ. Το όλο πρόγραμμα για τα P-3B ORION είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή και διαξιφισμούς εντός και εκτός Κοινοβουλίου, με θορυβώδεις αντιδράσεις από τα κόμματα. 

Στο «μάτι του κυκλώνα» βρέθηκε για μία ακόμα φορά ο επιχειρηματίας Κρ. Χατζημηνάς, διαχειριστής των προγραμμάτων FMS για τη Lockheed Martin στον αεροπορικό τομέα. Αναλυτικότερα, η διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ (μέσω FMS CASE GR-P-GLI) που υπογράφτηκε στις 15 Μαρτίου 2015 προέβλεπε την ενεργοποίηση ενός αεροσκάφους ενδιάμεσης λύσης και τον εκσυγχρονισμό και δομική αναζωογόνηση επιπλέον τεσσάρων. 

Το συνολικό τίμημα ανερχόταν στα 499,8 εκατ. δολάρια και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων προσδιορίστηκε εξαρχής ως «Notional», ήτοι «Ενδεικτικό», λαμβανομένης υπόψη της πλήρους εκτέλεσης του προγράμματος από εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες.