Δείτε τις Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ έτους 2022Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2022:

(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2022 στις 04 Ιαν. 2022 ημέρα Τρίτη.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2022 στις 28 Ιαν. 2022 ημέρα Παρασκευή.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2022 στις 25 Φεβ. 2022 ημέρα Παρασκευή.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2022 στις 30 Μαρ. 2022 ημέρα Τετάρτη.

(5) Ο μήνας Μάιος 2022 στις 28 Απρ. 2022 ημέρα Πέμπτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2022 στις 30 Μαϊ. 2022 ημέρα Δευτέρα.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2022 στις 29 Ιουν. 2022 ημέρα Τετάρτη.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2022 στις 28 Ιουλ. 2022 ημέρα Πέμπτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2022 στις 30 Αυγ. 2022 ημέρα Τρίτη.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2022 στις 29 Σεπ. 2022 ημέρα Πέμπτη.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2022 στις 27 Οκτ. 2022 ημέρα Πέμπτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2022 στις 29 Νοε. 2022 ημέρα Τρίτη.