Απάντηση ΥΠΕΘΑ κατόπιν του εγγράφου του ΣΟΕΔ για συνυπηρέτηση στελεχων ΕΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Ευαγγελία Λιακούλη και κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Μεγάλες καθυστερήσεις στις αποσπάσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου, που τυγχάνει σύζυγος στρατιωτικού, με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής, ενώ οι ενέργειες για την υλοποίηση της διαδικασίας εκδηλώνονται από την υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο/η υπάλληλος.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) δεν έχει εμπλοκή στη διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αποτελεί το φορέα υποδοχής, για τις οποίες καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συναφώς σας γνωρίζω ότι, από πλευράς ΥΠΕΘΑ, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων κάθε Κλάδου των ΕΔ, τα οποία εξετάζουν τα σχετικά θέματα αποσπάσεων και παρέχουν τη γνωμοδότησή τους, έχει υλοποιηθεί από το έτος 2016, ενώ τυχόν τροποποιήσεις στον ορισμό μελών τους πραγματοποιούνται άμεσα και χωρίς κωλυσιεργία.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, τα Γενικά Επιτελεία έχουν παγιοποιήσει και εφαρμόζουν διαδικασία, όπου συγκεντρώνουν τα στοιχεία των στελεχών που δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους, οι οποίοι ανήκουν σε έτερα Υπουργεία, πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό τη διαμόρφωση εικόνας σχετικά με τα ζητήματα συνυπηρετήσεων και τα διαβιβάζουν στα αρμόδια Υπουργεία, στοχεύοντας στη θετική τους ανταπόκριση προς διευθέτηση του θέματος. 

Εν συνεχεία, επί των απαντήσεων των Υπουργείων, ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα στελέχη. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.