Καθυστερήσεις στην αποζημίωση του προσωπικούΗ Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικων (Π.Ο.Ε.Σ.), μεταφέρει την έντονη ανησυχία των στελεχών, για τη μη εισέτι νόμιμη οικονομική αποζημίωσή τους, για εκτέλεση υπηρεσίας μετά τη συμμετοχή τους το
περασμένο καλοκαίρι σε δράσεις πυροπροστασίας ως πληρώματα πυροσβεστικών ερπυστριοφόρων αρμάτων και ζητά την παρέμβαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Διαβάστε τα έγγραφα:

ΘΕΜΑ : Καθυστερήσεις στην Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 402/12.11.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), με το οποίο μεταφέρεται η έντονη ανησυχία των στελεχών, για τη μη εισέτι νόμιμη οικονομική αποζημίωσή τους, για εκτέλεση υπηρεσίας μετά τη συμμετοχή τους το
περασμένο καλοκαίρι σε δράσεις πυροπροστασίας ως πληρώματα πυροσβεστικών ερπυστριοφόρων αρμάτων.

ΘΕΜΑ : Οικονομικά

Μέλη της Ένωσής μας, που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι σε δράσεις πυροπροστασίας ως πληρώματα πυροσβεστικών ερπυστριοφόρων αρμάτων της Υπηρεσίας, επικοινώνησαν με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, προκειμένου να μεταφέρουν την έντονη ανησυχία τους για τη μη εισέτι νόμιμη οικονομική αποζημίωσή τους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α. Τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής.

β. Τις ημέρες που παρέμειναν εκτός της έδρας τους (από 4 έως 15 έκαστος).

γ. Τις δαπάνες για ενοικίαση ξενοδοχείων και σίτιση, όταν δεν τους παρασχέθηκε στέγη και τροφή.

δ. Τη συνδρομή τους σε υπηρεσία πυροπροστασίας.

Επιπρόσθετα, όπως μας μεταφέρθηκε, με την επάνοδο στις Μονάδες τους, δεν τους χορηγήθηκε κανένα διοικητικό μέτρο στην κατεύθυνση της απαλλαγής τους από τις μηνιαίες 24ωρες υπηρεσίες ή από τα καθήκοντά τους, ως αναγνώριση της επιπλέον κούρασης και απασχόλησής τους κατά την ως άνω δράση.

Αξίζει να σημειωθεί και ανησυχεί πλέον τα ίδια τα εμπλεκόμενα στελέχη ότι, οι Μονάδες τους, όπως τα ίδια πληροφορήθηκαν, δεν απέστειλαν κανένα δικαιολογητικό έγγραφο ή αίτηση στους αρμόδιους οικονομικούς φορείς για τις ως άνω αποζημιώσεις, καθόσον, ως διαδίδεται, δεν υπάρχουν υποστηρικτικά έγγραφα (διαταγές εγκρίσεων μετακινήσεων προσωπικού κ.λπ.).

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να αποζημιωθούν οι συνάδελφοί μας, όπως ο νόμος προβλέπει.