Τι ζητούν οι στρατιωτικοί που έχουν τέκνα στα σχολείαΠΟΕΣ: Μέριμνα για τις/τους στρατιωτικούς με τέκνα

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.) με το οποίο προτείνεται η χορήγηση ειδικής αδείας στις/στους στρατιωτικούς που έχουν παιδιά που φοιτούν στα σχολικά ιδρύματα της Χώρας όταν τα ιδρύματα αυτά, ακολουθώντας εορταστικό πρόγραμμα κατά τις αργίες, αποδεσμεύουν τα παιδιά πριν την καθιερωμένη λήξη του σχολικού ωραρίου.

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού

1. Συνεχώς καταφθάνουν στην Ένωσή μας παράπονα από μέλη μας όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί γονείς τέκνων που χρήζουν της γονικής φροντίδας, σχετικά με τις ημιαργίες που τηρούν τα σχολικά ιδρύματα τις ημέρες πριν από τις Εθνικές εορτές και άλλες επίσημες όμοιες (αργίες).

2. Συγκεκριμένα μας αναφέρουν ότι τις ως άνω ημέρες τα σχολικά ιδρύματα μετά το εορταστικό πρόγραμμα που ακολουθούν (έως τη 10:30 ώρα) αποδεσμεύουν τους μαθητές, με αποτέλεσμα τα στελέχη να αναζητούν τρόπους ώστε να παραλάβουν τα παιδιά από τα σχολικά ιδρύματα προκειμένου να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στις οικίες τους.

3. Κατόπιν τούτων, η Ένωση μας γενόμενη κοινωνός του έντονου  προβληματισμού των στελεχών και έχοντας στη σκέψη της ότι πολλά είναι τα περιστατικά που καθημερινώς δημοσιοποιούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με κακοποίηση μικρών παιδιών, που μεταβαίνουν στις οικίες τους χωρίς κάποια συνοδεία ενήλικου ανθρώπου, προτείνει να δίδεται ειδική άδεια την ημέρα όπου τα σχολικά κέντρα περατώνουν την εκπαίδευσή τους νωρίτερα. Άλλωστε όπως όλοι γνωρίζουμε τα στελέχη υπερκαλύπτουν τις ώρες του 40ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου λόγω υπηρεσιακών αναγκών σε μη εργάσιμες ώρες.