Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών

Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών ΟπλιτώνΜε προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα  την 22-10-2021 «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών»  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζεται:

1. Μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των  άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010 ο Εθελοντής Μακράς  Θητείας (ΕΜΘ) και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι  οποίοι περιλαμβάνονται στους από 19 Αυγούστου 2021  Κυρωμένους Πίνακες Μετατασσομένων ΕΜΘ Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:


ΕΜΘ-ΕΠΟΠ by enoplos.gr