Επιτέλους απέκτησε στέγη και προχωράει η πλήρης λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της ΕΛ-ΑΣΤου Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. «Είναι πια γεγονός. Το Πολιτιστικό Κέντρο της ΕΛ-ΑΣ απέκτησε στέγη. Ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανταποκρίθηκε άμεσα και ικανοποίησε το πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας» ανακοινώνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας «Π.Ο.Α.Σ.Α» και ευχαριστεί τον Υπουργό (θυμίζουμε ότι και η ίδια απέκτησε Γραφεία στις εγκαταστάσεις αυτές των πρώην Σχολών Χωροφυλακής).

2. Ως γνωστόν με το ν.3688/2008 ιδρύθηκε ως Ν.Π.Ι.Δ. το «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.). Από τον ίδιο νόμο ορίζεται ότι η εγκατάστασή του θα γίνει στο υφιστάμενο κτίριο των πρώην Σχολών Χωροφυλακής επί της Μεσογείων 96 στην Αθήνα (που ταυτόχρονα περνάει στην κυριότητα της ΕΛ-ΑΣ). Στο κτίριο αυτό καθορίζονται χρήσεις για Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Χώρους Συνάθροισης Κοινού. Επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου αυτού, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής προς εξυπηρέτηση των σκοπών του ΠΟ.Κ.Ε.Α και ιδίως για τη δημιουργία χώρων Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Εκδηλώσεων και Λέσχης. Στον χώρο που περικλείεται από τις πτέρυγες του κτιρίου επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προσβάσεις προς τους υπόγειους χώρους και οι απαραίτητες διαμορφώσεις για την ασφάλεια του κτιρίου.

3. Σκοπός του ΠΟ.Κ.Ε.Α είναι: α) η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων, η συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση και έκθεση των κειμηλίων και του αρχειακού υλικού ή άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, όπως όπλα, πυρομαχικά και εξαρτήματα, σημαίες, στολές, σήματα, αναπαραστάσεις και χάρτες μαχών, χειρόγραφα και αναμνηστικά, βιβλία και πάσης φύσεως έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και β) η οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

4. Την 11-6-2015, με καθυστέρηση πολλών ετών, παρουσιάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο και ανοίγει το Ιστορικό Αρχείο της Αστυνομίας. ΄Εκτοτε δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές. Αντιθέτως η Πολιτική Ηγεσία της προηγούμενης Κυβέρνησης παραχώρησε εξ ολοκλήρου στο ΚΕ.ΜΕ.Α τα εν λόγω Γραφεία. Η σημερινή Ηγεσία επανέφερε την τάξη παραχωρώντας στέγη στο ΠΟ.Κ.Ε.Α, ενώ προχωράει και η έκδοση της σειράς του Ιστορικού Αρχείου κ.λ.π. Την Ημέρα της Αστυνομίας 20-10-2021 εγκαινιάσθηκε ο «Εκθεσιακός Χώρος Συλλογής Ιστορικών Κειμηλίων Ελληνικής Αστυνομίας» που επιτέλους αποκτά το Σώμα για πρώτη φορά στους χώρους αυτούς, αφού εμπλουτίστηκε με ιστορικής αξίας κειμήλια και υλικά και, ουσιαστικά, υπενθυμίζει την καθοριστική προσπάθεια, που πραγματοποιείται στον τομέα της πολιτιστικής ανάδειξης της μακρόπνοης πορείας του Σώματος.

5. Η Πολιτική και Αστυνομική Ηγεσία οφείλει να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην πλήρη υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου, ιδίως στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη λειτουργία των χώρων συνεδρίων, εκδηλώσεων, αναψυχής κ.λ.π.