Αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων ΟΒΑ στον Στρατό ξηράςΑυξάνεται ο αριθμός των θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στον Στρατό Ξηράς. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων και τις Ειδικές Δυνάμεις αυξάνονται κατά 120 -από 779 σε 899- για κάλυψη νέων θέσεων στα Όπλα-Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων:

Στο Πυροβολικό από 95 σε 115,

Στο Πεζικό από 160 σε 198,

Στις Διαβιβάσεις από 30 σε 48,

Στο Τεχνικό από 20 σε 30,

Στο Υγειονομικό από 34 σε 48 και

Στις Ειδικές Δυνάμεις από 220 σε 240.


Η σχετική τροποποίηση της προκήρυξης αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια δείτε την ΕΔΩ