«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ»Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Ανδρέα Πουλά, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Έκτακτες Μεταθέσεις στελεχών των ΕΔ”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Το πρόβλημα των μεταθέσεων πάντα απασχολούσε τις ΕΔ, το οποίο στη βάση των διατάξεων του ν.3883/10 είχε αμβλυνθεί, θέτοντας ένα πλαίσιο αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης στην αξιοποίηση των στελεχών των ΕΔ. 

Οι έκτακτες μεταθέσεις πάντα, ακόμη και μέσω των διατάξεων του ν.3883/10, άφηναν ανοικτό ένα παράθυρο προκειμένου να καλύπτονται έκτακτες καταστάσεις, υπηρεσιακές ή προσωπικές. Τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά της διακυβέρνησης της ΝΔ, ιδίως φέτος, το πρόβλημα έχει οξυνθεί ιδιαίτερα, αυξάνοντας τον αριθμό των έκτακτων μεταθέσεων κατακόρυφα, δημιουργώντας τεράστια αναταραχή στο στράτευμα και σωρεία καταγγελιών.

Σκοπός της υπόψη ερώτησης είναι να καταγγείλουμε το θέμα και να δηλώσουμε την αδικία που καταφανώς γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος των στελεχών προς χάρη των ημετέρων της κυβέρνησης, με σκοπό να βρεθεί λύση στο υπόψη πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3883/10, οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κριτηρίων, υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά. Με βάση τα υπόψη κριτήρια και ανάλογα με τα προσόντα τους τα στελέχη συγκεντρώνουν μόρια και με βάση αυτά υποβάλουν κάθε χρόνο φρουρές προτίμησης ώστε να μετατεθούν σε φρουρά επιθυμίας τους, υπό το πρίσμα όμως μιας ολιστικής προσέγγισης των θεμάτων του προσωπικού, με γνώμονα την ισονομία, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, με πνεύμα δικαίου και ιεράρχηση των αναγκών, για τη διατήρηση και ενίσχυση του αξιόμαχου του στρατεύματος, για την καλύτερη κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΕΔ.

Όμως, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, οι έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, απλά με κάποιους περιορισμούς. 
Ποτέ όμως ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων δεν έφτασε στο σημείο να επιφέρει τόσες αντιδράσεις και αναστάτωση στο στράτευμα ώστε να συζητείται ευθέως πλέον ότι η μοριοδότηση επί της ουσίας δεν ισχύει.

Οι καταγγελίες μέσω συνεντεύξεων από στρατιωτικούς σε στρατιωτικά site για αδιαφάνεια έχει πυροδοτήσει επίσης ένα κλίμα αμφισβήτησης όσον αφορά στην αξιοκρατία.
Η αύξηση του κλίματος αμφισβήτησης όσον αφορά στην αξιοκρατία και το αδιάβλητο για πρώτη φορά φέτος έγινε εντονότερη όταν τα στελέχη διαπίστωσαν ότι έχουν εκδοθεί έκτακτες μεταθέσεις χωρίς μοριοδότηση, ακόμη και για θέσεις εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου «Κ». 
Μήπως έτσι κύριε Υπουργέ ανακαλύψατε τον “ορθό” κατά την άποψή σας τρόπο να παρακάμψετε τη μοριοδότηση των στελεχών που υπαγορεύει την αξιοκρατία και την ίση αξιοποίηση των στελεχών των ΕΔ;

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την ποιότητα του έμψυχου δυναμικού των ΕΔ, γεγονός που αποδεικνύεται συχνά με πολλούς τρόπους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το αξιοποιούμε κατάλληλα, με γνώμονα όμως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ποιότητα του παραγόμενου έργου, το ηθικό και την εν γένει αναβάθμιση των ΕΔ, δίνοντας έμφαση στις έννοες “ισονομία”, “ίσες ευκαιρίες σε όλους”, “αξιοκρατία”, παρέχοντας κίνητρα απόδοσης και παραγωγικότητας στο προσωπικό, και όχι μόνο στους ημέτερους.

Δεδομένου ότι, φέτος ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή αυτών που δεν υπόκεινται σε αντικειμενικά κριτήρια, έφτασε σε αριθμό εφάμιλλο με αυτό των κανονικών και επί της ουσίας υπάρχει καταστρατήγηση του πνεύματος του νομοθέτη, ειδικά όσον αφορά στις μεταθέσεις εξωτερικού και της νήσου «Κ», για τις οποίες τα στελέχη ήταν πεπεισμένα ότι εκδιδόταν με διαφάνεια. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Έχουν εκδοθεί έκτακτες μεταθέσεις για το εξωτερικό και τη νήσο «Κ» πέραν αυτών που είχαν προβλεφθεί; Εάν ναι, πόσες μεταθέσεις έχουν εκδοθεί ανά Κλάδο των ΕΔ και προς κάλυψη ποιας ανάγκης; Που υπηρετούσαν τα στελέχη αυτά πριν τη μετάθεση τους στο εξωτερικό ή τη Νήσο «Κ»; Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ζευγάρι στρατιωτικών που να έχει τοποθετηθεί με έκτακτη μετάθεση στο εξωτερικό ή τη νήσο «Κ» και λαμβάνουν και οι δύο επιμίσθιο εξωτερικού;

2. Έχουν περιέλθει καταγγελίες στο γραφείο σας οι οποίες να αφορούν σε παρατυπίες όσον αφορά στην έκδοση μεταθέσεων; Τι θα πράξετε ώστε να επέλθει στις τάξεις των στελεχών το κλίμα εμπιστοσύνης όσον αφορά στις διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 3883/10;

3. Κρίνετε σκόπιμη την επαναξιολόγηση του συστήματος τοποθετήσεων – μεταθέσεων για το σύνολο των υπηρετούντων σ’ αυτές, με γνώμονα την ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια και το αξιόμαχο του στρατεύματος, στη βάση των διατάξεων του ν.3883/2010, επί των οποίων έχουν επέλθει αρκετές από τότε τροποποιήσεις; Αν ναι, πότε σχεδιάζετε να το πράξετε;

Παρακαλείσθε να καταθέσετε: 
Στατιστικά στοιχεία του αριθμού των έκτακτων μεταθέσεων, οι οποίες δεν υπόκεινται σε αντικειμενικά κριτήρια για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 ανά Κλάδο, τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό.

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής